YaraVita MANTRAC PRO

YaraVita MANTRAC PRO

YaraVita MANTRAC PRO er en højkoncentreret manganformulering som indeholder 8 gange mere mangan end et typisk flydende chelat og næsten 3 gange så meget som sulfat- eller kvælstofbaserede flydende formuleringer.
Den flydende formulering gør det nemt at måle, hælde og blande produktet i tanken mens man tildeler det højeste næringsstofindhold.

Produktet er specielt fremstillet til at yde maksimal sikkerhed for afgrøden. Dette hjælper til en sikker brug af produktet og forhindrer at der sker skader på afgrøden, som vil forringe markedsprisen.

Renheden af råmaterialerne i produktet gør det sikkert at tilføje det i afgrøden og hjælper med at sikre at det høstede udbytte ikke bliver afvist på noget sted i fødekæden.

En kontrolleret partikelstørrelse giver et hurtigt optag og en langvarende effekt. Dette reducerer behovet for at gentage tilførslen hvilket sparer både tid og penge.

En bred blandingsmulighed i tanken gør det nemt at tilføre andre landbrugsindustrielle produkter hvilket sparer både tid og penge. Lige så vigtigt er det at den gratis adgang til Tankmix via nettet eller mobil, gør det nemt og hurtigt at tjekke hvilke produkter der er blandbare.

YaraVita MANTRAC PRO kan købes ved henvendelse til Steen Aarup eller på vores webshop.

Dosering: 1-2 liter/ha
Vægtfylde: 1,828

Korn

Vårsæd: 0,5 - 1 l/ha fra stadie 12-32 (2 blade til 2.knæ). Ved kraftig mangel: 1,5-2 l/ha. Ved manglende vækst kan behandlingen gentages efter 10 - 14 dage. Vandmængde: 100-200 l/ha. Vintersæd: 0,5-1,0 l/ha i efteråret fra stadie 12 (2 blade). I foråret 0,5 - 1,0 l/ha fra stadie 12-32 (2 blade til 2.knæ).Ved manglende vækst kan behandlingen gentages efter 10 - 14 dage. Vandmængde: 100-200 l/ha.

Korn

Vårsæd: 0,5 - 1 l/ha fra stadie 12-32 (2 blade til 2.knæ). Ved kraftig mangel: 1,5-2 l/ha. Ved manglende vækst kan behandlingen gentages efter 10 - 14 dage. Vandmængde: 100-200 l/ha. Vintersæd: 0,5-1,0 l/ha i efteråret fra stadie 12 (2 blade). I foråret 0,5 - 1,0 l/ha fra stadie 12-32 (2 blade til 2.knæ).Ved manglende vækst kan behandlingen gentages efter 10 - 14 dage. Vandmængde: 100-200 l/ha.