Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Det rekordvåde efterår 2019 blev efterfulgt af en ekstremt mild og våd vinter. Det betyder, at vi her ved indgangen til marts står med totalt vandmættet jord over hele landet, og flere steder er vintersæden stærkt skadet og præget af vand og dårlig afdræning. Mange lavninger står som store søer, og der må påregnes omsåning i stort omfang. I sådan en situation må man ikke glemme de marker og afgrøder, der har klaret vinteren fint og står godt.

OSR

De milde temperaturer sætter gang i væksten, især i raps, og første gødningstildeling er lige om hjørnet – du kan læse vore anbefalinger til opstart af vinterraps her.

I forbindelse med opstart af raps er det vigtigt at have fokus på mikronæringsstofferne. Raps er en højværdiafgrøde, der bortfører betragtelige mængder af især bor, og bormangel i raps kan medføre voldsomme udbyttetab. Bormangel optræder typisk på sandede jorder med høje reaktionstal, og det forstærkes af tørre forhold, men selv i det nuværende, våde vejr viser rapsen nogle steder symptomer på bormangel. En del bor kan være udvasket med vinternedbøren, og på sandede jorde med reaktionstal over 6 skal man altid være opmærksom, selvom det ikke er højrisikovejr. Symptomerne på bormangel varierer i løbet af væktsæsonen. I det tidlige forår ses symptomerne især som vækstrevner, hule områder i stænglen og deforme og krøllede blade – se billede 1 og 2. Senere på foråret vil bormangel medføre reduceret knopdannelse, dårlig reproduktion og svag blomstring.

mikronæringsstof mangler i raps
V: Vækstrevner i raps som følge af bormangel H: Deforme blade som følge af bormangel

 

Fra Yara anbefaler vi, at man imødegår mangel på bor og øvrige mikronæringsstoffer i raps med YaraVita Bortrac og YaraVita Brassitrel Pro. Konkret foreslår vi, at der udsprøjtes 1 liter YaraVita Bortrac ved vækststart og følges op med 2-3 Liter YaraVita Brassitrel Pro i strækningsfasen. Behandlingen med YaraVita Brassitrel Pro gentages eventuelt efter 2-3 uger. Herved får planterne dækkes deres fulde behov for bor og molybdæn, og der tilføres desuden mangan, magnesium, og calcium. Det betyder, at planterne er dækket godt ind på de næringsstoffer, hvor mangel er mest sandsynlig.

Yaras mikronæringsprodukter er nemme at anvende og har generelt god blandbarhed med øvrig kemi. På tankmix.com kan du oprette forskellige blandinger og se, hvordan blandbarheden er i den aktuelle sprøjtning, der skal udføres. Få et tildbud på YaraVita Brassitrel Pro allerede idag eller kontakt en af udvalgte grovvarerselskaber (klik for mere information).      

Vil du vide mere om symptomerne på bormangel?

Vil du vide mere om dyrkning af raps?

Gødningsforslag raps

Gødningsforslag raps

I gødskning af vinterraps er det vigtigt at sikre sig, at forsyningen af fosfor og kalium er tilstrækkelig i løbet af vækstsæsonen. Læs mere her...
Gødskning af vinterraps ved såning

Gødskning af vinterraps ved såning

Raps har en stor vækst i efteråret hvilket gør at den også har et relativt stort behov for næringsstoffer i denne periode. En god etablering er en forudsætning for et højt udbytte. En plante som i efteråret har fået en kraftig pælerod og et veludviklet...
Forsøg med YaraMila RAPS

Forsøg med YaraMila RAPS

I forbindelse med konceptet +1 ton i raps, testede vi YaraMila Raps og effekten var overraskende god bedømt på overvintring og væksten i foråret.Væksten var kraftigere hvor der var tilført NPK i efteråret og rapsplanterne var tydeligvis større og...
Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Planteanalyser udtaget i + 1 tons rapsparceller fra 2015 viste alle et lavt indhold af molybdæn. Tilførsel af svovl udkonkurrer molybdæn og giver anledning til tilførsel via bladgødskning.
Tilførsel af bor til vinterraps

Tilførsel af bor til vinterraps

Når væksten i rapsmarken er ved at tage fart kan der nogle gange ses violette blade, hvilket kan give mistanke om bormangel. Vinterraps er følsom over for bormangel, hvorfor tilførsel af bor altid bør indgå i en gødningsplan for vinterraps.
Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn er nødvendig for at planterne kan udnytte kvælstof optimalt. Molybdæn har en specifik rolle som katalysator når nitrat skal omdannes til nitrit inden de omdannes til kvælstofforbindelser i for eksempel protein. Tilstrækkelig molybdæn i planten...
Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO har været anvendt af landmænd rundt om i Europa i en lang årrække med stor tilfredshed. YaraVita BRASSITREL PRO blev for første gang afprøvet i Danmark i 2015. Læs mere her.
Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Det rekordvåde efterår 2019 blev efterfulgt af en ekstremt mild og våd vinter. Det betyder at et øget fokus på mikronæringsstoffer kan være nødvendigt.