Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO har været anvendt af landmænd rundt om i Europa i en lang årrække med stor tilfredshed. YaraVita BRASSITREL PRO blev for første gang afprøvet i Danmark i 2015. Resultater fra Landsforsøgene 2015 kan ses her.

Baggrund for YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO tilfører næringsstofferne bor, magnesium, molybdæn, mangan, calcium og en mindre mængde kvælstof. Denne sammensætning bygger på mange års forsøg og undersøgelser af indhold i planter. De samme tendenser ses i danske undersøgelser.

Planteanalyser fra danske landbrugsafgrøder, forsøg samt registreringsnet m.m. viser ofte mangel på mikronæringsstoffer. I vinterraps er det især indholdet af bor og magnesium som er lavt, men også kalcium og molybdæn ses i en del tilfælde at være for lavt. I enkelte tilfælde ses også lave indhold af mangan. Analyserne kan ses i Oversigt over Landsforsøg 2011.

Analyseresultaterne tyder på at planterne i løbet af vækstsæsonen er udsat for en form for mangel på mikronæringsstoffer, hvilket betyder at betingelserne for optimal vækst er reduceret. Det kan for eksempel være i perioder med hurtig vækst, hvor planten gerne vil gro, men rødderne ikke kan levere næringsstoffer tilpas hurtigt til at opfylde behovet i planten. Dette er tilfældet i varmt og tørt vejr. I koldt vejr er der en lille fordampning fra planten og dermed et mindre optag af næringsstoffer via vandstrømmen indtil planten. Dette giver ofte bormangel især hvis reaktionstallet samtidigt er højt. Magnesiummangel ses ved lave magnesiumtal i jorden, og ofte ved høje kaliumtal da kalium og magnesium konkurrerer om optagelsen i planten.

Som det eneste af mikronæringsstofferne bliver molybdæn mindre tilgængeligt med faldende reaktionstal. Høje niveauer af fosfor i jorden kan også hæmme optagelsen af molybdæn. Tilsvarende kan høje sulfatkoncentrationer begrænse optaget af molybdæn, da de to næringsstoffer konkurrerer om optagelsen. Dette kan være et problem hvis alt svovl tilføres af en gang eller der gives meget svovl, f.eks. ved gylle forsuret med store mængder svovlsyre. Manganmangel opstår når jorden er løs og tør og når reaktionstallet er højt. Derfor følges mangan- og bormangel ofte ad.

Udenlandske forsøg Yara har udført en lang række forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO rundt om i de lande Europa hvor produktet er markedsført. Vi har samlet en række af forsøgene under afsnittet her:

Forsøg Brassítrel pro

Forsøg med Brassitrel Pro

Forsøg YaraVita Brassitrel PRo

Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO kan købes gennem vores webshop eller hos en af følgende grovvareforhandlere:

YaraVita DLA forhandlere.PNG

Vil du vide mere om dyrkning af raps?

Gødningsforslag raps

Gødningsforslag raps

I gødskning af vinterraps er det vigtigt at sikre sig, at forsyningen af fosfor og kalium er tilstrækkelig i løbet af vækstsæsonen. Læs mere her...
Gødskning af vinterraps ved såning

Gødskning af vinterraps ved såning

Raps har en stor vækst i efteråret hvilket gør at den også har et relativt stort behov for næringsstoffer i denne periode. En god etablering er en forudsætning for et højt udbytte. En plante som i efteråret har fået en kraftig pælerod og et veludviklet...
Forsøg med YaraMila RAPS

Forsøg med YaraMila RAPS

I forbindelse med konceptet +1 ton i raps, testede vi YaraMila Raps og effekten var overraskende god bedømt på overvintring og væksten i foråret.Væksten var kraftigere hvor der var tilført NPK i efteråret og rapsplanterne var tydeligvis større og...
Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Planteanalyser udtaget i + 1 tons rapsparceller fra 2015 viste alle et lavt indhold af molybdæn. Tilførsel af svovl udkonkurrer molybdæn og giver anledning til tilførsel via bladgødskning.
Tilførsel af bor til vinterraps

Tilførsel af bor til vinterraps

Når væksten i rapsmarken er ved at tage fart kan der nogle gange ses violette blade, hvilket kan give mistanke om bormangel. Vinterraps er følsom over for bormangel, hvorfor tilførsel af bor altid bør indgå i en gødningsplan for vinterraps.
Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn er nødvendig for at planterne kan udnytte kvælstof optimalt. Molybdæn har en specifik rolle som katalysator når nitrat skal omdannes til nitrit inden de omdannes til kvælstofforbindelser i for eksempel protein. Tilstrækkelig molybdæn i planten...
Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO har været anvendt af landmænd rundt om i Europa i en lang årrække med stor tilfredshed. YaraVita BRASSITREL PRO blev for første gang afprøvet i Danmark i 2015. Læs mere her.
Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Det rekordvåde efterår 2019 blev efterfulgt af en ekstremt mild og våd vinter. Det betyder at et øget fokus på mikronæringsstoffer kan være nødvendigt.