Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Planteanalyser udtaget i + 1 tons rapsparceller fra 2015 viste alle et lavt indhold af molybdæn. Tilførsel af svovl udkonkurrer molybdæn og giver anledning til tilførsel via bladgødskning.

Rutinemæssigt blev der udtaget planteprøver i de udførte strategier i vinterraps projektet + 1ton. Resultaterne viste alle et lavt eller meget lavt indhold af molybdæn og i parceller hvor der er tilført molybdæn ved bladgødskning (se nederst i dokumentet). Dette gav anledning til at overveje gødningsstrategien og til at se på om der er andre faktorer, der kunne være påvirkende til dette.

Molybdæn er især vigtig i korsblomstrede afgrøder, såsom kål og raps, hvorfor tilførsel og tilgængelighed altid bør sikres via bladgødskning. Dette kan for eksempel ske med YaraVita Brasitrel Pro, der er specielt udviklet til raps og andre korsblomstrede afgrøder.

Svovl virker antagonistisk på optagelse af molybdæn.

Raps har et relativt stort behov for svovl (30-40 kg S pr ha). Desværre kan svovltilførsel virke antagonistisk på optagelsen af molybdæn. Således vil en øget tilførsel af svovl medføre en mindre tilgængelighed af molybdæn. Dette fremgår blandt andet af en forsøgsserie som Yara gennemførte for et par år siden i England - se figur 1 og 2, hvor det ses at molybdænindholdet i vinterraps og vinterhvede falder markant som følge af tilførsel af svovl. En gødningsstrategi i vinterraps, hvor der tilføres 30-40 kg S pr ha bør således også indeholde en bladgødningsstrategi for molybdæn, således at der ikke opstår risiko for at svovl fortrænger molybdæn.

Molybdæn i vinterraps

Hvad viser Forsøgene

På vores forsøgsstation «Kotkaniemi» i Finland er der i 2013 udført forsøg med YaraVita Brassitrel Pro i vårraps. Resultaterne viser en god effekt af Brassitrel Pro. Forsøgsserien bestod af fire forsøg, som var placeret på lerjord med et reaktionstal på 7,2. Behandlingen med 3 liter Brassitrel på rapsens rosetstadie medførte et merudbytte på 7,4 procent. Endvidere steg olieindholdet fra 44,7 til 45 %.

Resultater og Tolkning

Resultater og tolkning af planteanalyser for strategier i + 1 ton parceller 2015 – uddrag. Planteanalyserne er udført via Yara Analytical service. Tolkning og forslag til afhjælpning er ligeledes angivet.

+ 1 ton Raps, Standardstrategi Sanderumgård, Fyn

+ 1 ton Raps, + 1 ton-strategi Sanderumgård, Fyn

+1 ton Raps, Standardstrategi Jens Anders, Kolding

+1 ton Raps, Standardstrategi Jens Anders, Kolding

+ 1 ton Raps, Standardstrategi, Nørregaard

+ 1 ton Raps, Standardstrategi, Nørregaard

Vil du vide mere om dyrkning af raps?

Gødningsforslag raps

Gødningsforslag raps

I gødskning af vinterraps er det vigtigt at sikre sig, at forsyningen af fosfor og kalium er tilstrækkelig i løbet af vækstsæsonen. Læs mere her...
Gødskning af vinterraps ved såning

Gødskning af vinterraps ved såning

Raps har en stor vækst i efteråret hvilket gør at den også har et relativt stort behov for næringsstoffer i denne periode. En god etablering er en forudsætning for et højt udbytte. En plante som i efteråret har fået en kraftig pælerod og et veludviklet...
Forsøg med YaraMila RAPS

Forsøg med YaraMila RAPS

I forbindelse med konceptet +1 ton i raps, testede vi YaraMila Raps og effekten var overraskende god bedømt på overvintring og væksten i foråret.Væksten var kraftigere hvor der var tilført NPK i efteråret og rapsplanterne var tydeligvis større og...
Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Planteanalyser udtaget i + 1 tons rapsparceller fra 2015 viste alle et lavt indhold af molybdæn. Tilførsel af svovl udkonkurrer molybdæn og giver anledning til tilførsel via bladgødskning.
Tilførsel af bor til vinterraps

Tilførsel af bor til vinterraps

Når væksten i rapsmarken er ved at tage fart kan der nogle gange ses violette blade, hvilket kan give mistanke om bormangel. Vinterraps er følsom over for bormangel, hvorfor tilførsel af bor altid bør indgå i en gødningsplan for vinterraps.
Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn er nødvendig for at planterne kan udnytte kvælstof optimalt. Molybdæn har en specifik rolle som katalysator når nitrat skal omdannes til nitrit inden de omdannes til kvælstofforbindelser i for eksempel protein. Tilstrækkelig molybdæn i planten...
Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO har været anvendt af landmænd rundt om i Europa i en lang årrække med stor tilfredshed. YaraVita BRASSITREL PRO blev for første gang afprøvet i Danmark i 2015. Læs mere her.
Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Det rekordvåde efterår 2019 blev efterfulgt af en ekstremt mild og våd vinter. Det betyder at et øget fokus på mikronæringsstoffer kan være nødvendigt.