Forsøg med YaraMila RAPS

I forbindelse med konceptet +1 ton i raps, testede vi YaraMila Raps og effekten var overraskende god bedømt på overvintring og væksten i foråret. Væksten var kraftigere hvor der var tilført NPK i efteråret og rapsplanterne var tydeligvis større og kraftigere. Denne forskel kunne også registreres ved blomstring, hvor blomstringen var kraftigere som følge af den ekstra tilførsel af P, K, Mg og B.

Forsøg på Gavnø 2014/2015

Billeder fra Gavnø, september 2014 og marts 2015.

På alle tre billeder gælder det at YaraMila Raps er placeret på højre side af sprøjtesporet samtidig med såning (42 kg N/ha), mens der på venstre side af køresporet er tildelt 42 kg. N/ha i flydende NS 30-2 samtidig med udsprøjtning af Command og Stomp.

Midtfyn 2013/2014

YaraMila Raps er anvendt med 250 kg/ha placeret ved såning af rapsen. Testarealet var en lettere lerjord med et middel fosfor- og kaliumtal. Forårsgødskningen bestod af YaraMila 21-3-10 m. Mg, S og B, samt YaraBela Sulfan ved anden gødningstildeling.

Nedenfor: billede fra Midtfyn, marts 2014.

Til venstre er der efterårsgødsket med YaraBela Sulfan (NS 24-6) og til højre med YaraMila Raps 17-5-10. Der er tildelt samme kvælstofmængde til de to sider.

 

Planteanalyse

Planteanalyser udtaget medio marts viste at rapsens næringsstofstatus var forbedret ved anvendelse af YaraMila Raps. Analysen indikerede en bedre kvælstofoptagelse samt et større indhold af bor, som følge af det høje indhold af bor i YaraMila Raps.

Magnesiumindholdet var også bedre, hvor der var anvendt YaraMila Raps, hvilket kan relateres til det letopløselige indhold af magnesium i YaraMila Raps.

Planteanalyser udtaget på Egeskov medio marts 2014.

Blomstring

Hvor der var anvendt YaraMila Raps i efteråret var blomstringen tidligere og kraftigere. Således var forspringet fra efteråret/foråret intakt, hvilket ses af nedenstående billede.

Borindholdet i YaraMila Raps er tilpasset raps og andre korsblomstredes relativt store behov for bor. En tilstrækkelig forsyning af bor øger overvintringen og giver en større blomstring og dermed mulighed for flere skulper i vinterraps.

Forskel på efterårsgødskning med henholdsvis YaraBela Sulfan og YaraMila Raps. I venstre side er der gødet med YaraBela Sulfan (NS 24-6), mens der midt i billedet er gødet med YaraMila Raps (NPK 17-5-10 m. Mg, S, B)

Vil du vide mere om dyrkning af raps?

Gødningsforslag raps

Gødningsforslag raps

I gødskning af vinterraps er det vigtigt at sikre sig, at forsyningen af fosfor og kalium er tilstrækkelig i løbet af vækstsæsonen. Læs mere her...
Gødskning af vinterraps ved såning

Gødskning af vinterraps ved såning

Raps har en stor vækst i efteråret hvilket gør at den også har et relativt stort behov for næringsstoffer i denne periode. En god etablering er en forudsætning for et højt udbytte. En plante som i efteråret har fået en kraftig pælerod og et veludviklet...
Forsøg med YaraMila RAPS

Forsøg med YaraMila RAPS

I forbindelse med konceptet +1 ton i raps, testede vi YaraMila Raps og effekten var overraskende god bedømt på overvintring og væksten i foråret.Væksten var kraftigere hvor der var tilført NPK i efteråret og rapsplanterne var tydeligvis større og...
Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Planteanalyser udtaget i + 1 tons rapsparceller fra 2015 viste alle et lavt indhold af molybdæn. Tilførsel af svovl udkonkurrer molybdæn og giver anledning til tilførsel via bladgødskning.
Tilførsel af bor til vinterraps

Tilførsel af bor til vinterraps

Når væksten i rapsmarken er ved at tage fart kan der nogle gange ses violette blade, hvilket kan give mistanke om bormangel. Vinterraps er følsom over for bormangel, hvorfor tilførsel af bor altid bør indgå i en gødningsplan for vinterraps.
Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn er nødvendig for at planterne kan udnytte kvælstof optimalt. Molybdæn har en specifik rolle som katalysator når nitrat skal omdannes til nitrit inden de omdannes til kvælstofforbindelser i for eksempel protein. Tilstrækkelig molybdæn i planten...
Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO har været anvendt af landmænd rundt om i Europa i en lang årrække med stor tilfredshed. YaraVita BRASSITREL PRO blev for første gang afprøvet i Danmark i 2015. Læs mere her.
Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Det rekordvåde efterår 2019 blev efterfulgt af en ekstremt mild og våd vinter. Det betyder at et øget fokus på mikronæringsstoffer kan være nødvendigt.