YaraBela ASN (NS 26-14)

YaraBela ASN (NS 26-14)

YaraBela ASN er en ammoniumsulfat-baseret kvælstofgødning der anvendes til dyrkning af vinterraps og andre afgrøder med et stort behov for svovl.
Det høje svovlindhold gør den velegnet til kornafgrøder på arealer hvor hovedparten af kvælstofkvoten er tildelt via husdyrgødning.

Dette produkt er en del af Yara 4-punktsgaranti.

Kornform: Granuleret
Litervægt: 1,00 +/- 0,05 kg/dm3
Brudstyrke: 5-6 kg
Spreddebredde: 36 meter
Leveringsform fra Yara: 750/1500 kg. storsække eller løsvare
Landbrugsstyrelsens produktnr: AT46