Gødningsforslag vinterbyg

I vinterbyg bør kvælstof som hovedregel tildeles ad flere gange. Dette giver en mere harmonisk vækst, et bedre proteinindhold, mindre risiko for lejesæd samt mindre risiko for udvaskning.

Er der en stor kvælstofkvote tilgængelig bør en tredeling af kvælstoffet overvejes. På jordtyper over JB 4 er der så stor en kvote, at der i mange tilfælde bør tredeles. På JB 5-6 er kvoten 184 kg N og på JB 7-9 er den 195 kg N i 2020/21 (uden kvælstofprognosen indregnet).

Gødningsforslag vinterbyg

Gød-forslag Vinterbyg 2021.PNG

*Ovenstående gødningsforslag er baseret på den fastsatte kvote på 161 kg N/ha for vinterbyg efter korn på en uvandet JB 2-4. På grovsandet jord bør første tildeling reduceres for at undgå udvaskning.

**Med de nu optimale kvælstofkvoter bør der i de fleste tilfælde gives gødning ad tre gange. Hermed er der også mulighed for at justere den tredje og sidste tildeling til behovet. Der bør gemmes en forventet mængde på 25-40 kg N til sidste tildeling, som om muligt tildeles varieret med f.eks. Yara N-Sensor.

***Der regnes med et totalt kvælstofindhold på 4,2 kg N/ton i gylle og udnyttelse på 80%.

Ovenstående gødningsforslag er baseret på den fastsatte kvote på 167 kg N/ha for vinterbyg efter korn på en uvandet JB 2-4. På grovsandet jord bør første tildeling reduceres for at undgå udvaskning.

Med de nu optimale kvælstofkvoter bør der i de fleste tilfælde gives gødning af tre gange. Hermed er der også mulighed for at justere den tredje og sidste tildeling til behovet. Der bør gemmes en forventet mængde på 30-40 kg N til sidste tildeling, som om muligt tildeles varieret efter f.eks. Yara N-Sensor.

Ønskes det at sikre vinterbyg mod manganmangel kan YaraMila 21-3-10 PROMANGAN med fordel anvendes ved første tildeling ved vækststart. Nedenstående er eksempel på en todelt gødningsstrategi i vinterbyg. Læs mere om YaraMila 21-3-10 PROMANGAN her.

Gød-forslag Vinterbyg m PROMANGAN 2021.PNG

Generelt starter vinterbyg væksten tidligt og har derfor også et tidligt behov. Er vinterbyggen udviklet optimalt i efteråret er den færdig med buskningen når væksten starter i foråret. Derfor overgår den til strækningsvæksten tidligt og har derfor tidligt et stort optag af næringsstoffer. Svage vinterbygmarker tilføres gødning tidligt, mens første tildeling udskydes i kraftigt udviklede marker.

Langt det meste vinterbyg produceres med opfodring på egen bedrift for øje og derfor bør proteinindholdet optimeres med gødningstildelingen. Selv om der eventuelt er anvendt gødning i efteråret påvirker det ikke gødningsstrategien for foråret i større grad. Hverken mht. til timing eller optimal samlet mængde. Kun hvis vinterbyggen er meget kraftig efter vinteren bør første tildeling justeres 10-20 kg N ned. Den samlede kvælstofkvote for ejendommen skal naturligvis overholdes.