Zinkmangel bliver gjort værre af

  • Humus jorde
  • Jorde med højt reaktionstal Jorde rige på fosfor
  • Jorde der modtager store mængder fosfor
  • Kolde, våde forhold

Zink er vigtigt for

  • Sund grøn bladmasse
  • Forbedret knoldudbytte og kvalitet

Anbefalede Yara produkter til Zink

YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita KOMBIPHOS

Kartofler: 10 l/ha. For at styrke planternes etablering, sprøjtes 1 uge efter fuld fremspiring og ved behov 10-14 dage senere. For at øge antallet af knolde sprøjtes ved begyndende knolddannelse. For at fremme knoldstørrelsen, sprøjtes tidligt under knoldenes tilvækstperiode og ved behov 10-14 dage senere. Vandmængde: 200 l/ha.

Læs mere om YaraVita KOMBIPHOS