Magnesiummangel bliver gjort værre af

  • Sandede jorde
  • Lavt reaktionstal
  • Jorde med højt indhold af kalium
  • Stor tilførsel af kalium
  • Kolde, våde perioder

Magnesium er vigtigt for

  • Forbedret knoldudbytte
  • Forbedret modstandskraft mod sygdomme og skindkvalitet
  • Forhøjet indhold af tørstof og stivelse i knoldene