Magnesiummangel bliver gjort værre af

  • Sandede jorde
  • Lavt reaktionstal
  • Jorde med højt indhold af kalium
  • Stor tilførsel af kalium
  • Kolde, våde perioder

Magnesium er vigtigt for

  • Forbedret knoldudbytte
  • Forbedret modstandskraft mod sygdomme og skindkvalitet
  • Forhøjet indhold af tørstof og stivelse i knoldene

Anbefalede Yara produkter til Magnesium

YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita KOMBIPHOS

Kartofler: 10 l/ha. For at styrke planternes etablering, sprøjtes 1 uge efter fuld fremspiring og ved behov 10-14 dage senere. For at øge antallet af knolde sprøjtes ved begyndende knolddannelse. For at fremme knoldstørrelsen, sprøjtes tidligt under knoldenes tilvækstperiode og ved behov 10-14 dage senere. Vandmængde: 200 l/ha.

Læs mere om YaraVita KOMBIPHOS