Manganmangel bliver gjort værre af

 • Humus jorde
 • Sandede jorde
 • Højt reaktionstal
 • Kulde, våde perioder
 • Lette og luftige jorde

Mangan er vigtigt for

 • Hurtigere vækst
 • Forbedret knoldudbytte
 • Forbedret modstandskraft mod sygdomme
 • Flottere skind
 • Forhøjet tørstofindhold
 • Forbedret stivelsesindhold

Anbefalede Yara produkter til Mangan

YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita KOMBIPHOS

Kartofler: 10 l/ha. For at styrke planternes etablering, sprøjtes 1 uge efter fuld fremspiring og ved behov 10-14 dage senere. For at øge antallet af knolde sprøjtes ved begyndende knolddannelse. For at fremme knoldstørrelsen, sprøjtes tidligt under knoldenes tilvækstperiode og ved behov 10-14 dage senere. Vandmængde: 200 l/ha.

Læs mere om YaraVita KOMBIPHOS