Bormangel bliver gjort værre af

 • Sandede jorde
 • Jorde med højt reaktionstal
 • Jorde med lavt indhold af organisk materiale
 • Høje niveauer af kvælstof
 • Høj niveauer af kalcium
 • Koldt, vådt vejr
 • Perioder med tørke

Bor er vigtigt for

 • Forbedret afgrødeudvikling
 • Forbedret knoldkvalitet
 • Forbedret lagringsevne
 • Færre tilfælde af indre brunfarvning