Fosformangel bliver gjort værre af

 • Sure jorde med lavt reaktinstal
 • Jorde med lavt indhold af organisk materiale
 • Kolde eller våde forhold
 • Afgrøder med et dårligt udviklet rodsystem
 • Jorde med lavt indhold af fosfor
 • Jernholdige jorde

Fosfor er vigtigt for

 • Øget antal af knolde
 • Sikrer en homogen størrelse knoldstørrelse
 • Øger knoldvæksten og knoldudbyttet
 • Forbedret indhold af tørstof og stivelsesindhold i knoldene
 • Forbedrer lagerfasthed og reducerer lager-sygdomme

Anbefalede Yara produkter til Fosfor

YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita KOMBIPHOS

Kartofler: 10 l/ha. For at styrke planternes etablering, sprøjtes 1 uge efter fuld fremspiring og ved behov 10-14 dage senere. For at øge antallet af knolde sprøjtes ved begyndende knolddannelse. For at fremme knoldstørrelsen, sprøjtes tidligt under knoldenes tilvækstperiode og ved behov 10-14 dage senere. Vandmængde: 200 l/ha.

Læs mere om YaraVita KOMBIPHOS