Molybdænmangel bliver gjort værre af

  • Jorde med lavt reaktionstal
  • Jorde med lavt indhold af organisk materiale

Molybdæn er vigtigt for

  • Spiller en rolle i kvælstofmetabolismen samt pigment- og klorofylsyntesen
  • Vigtig for vækst og udbytte