Kaliummangel bliver gjort værre af

 • Jorde med lavt reaktionstal
 • Sandede eller lettere jorde (udvaskning)
 • Tørre forhold
 • Store mængder regnvand (udvaskning)
 • Kraftig vanding
 • Meget lerholdige jorde
 • Jorde med lavt kaliumindhold
 • Jorde med højt indhold af magnesium

Kalium er vigtigt for

 • Forbedret udbytte og kvalitet
 • Øgert knoldstørrelse
 • Forbedret modstandskraft mod sygdomme