Kaliummangel bliver gjort værre af

 • Jorde med lavt reaktionstal
 • Sandede eller lettere jorde (udvaskning)
 • Tørre forhold
 • Store mængder regnvand (udvaskning)
 • Kraftig vanding
 • Meget lerholdige jorde
 • Jorde med lavt kaliumindhold
 • Jorde med højt indhold af magnesium

Kalium er vigtigt for

 • Forbedret udbytte og kvalitet
 • Øgert knoldstørrelse
 • Forbedret modstandskraft mod sygdomme

Anbefalede Yara produkter til Kalium

YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita KOMBIPHOS

Kartofler: 10 l/ha. For at styrke planternes etablering, sprøjtes 1 uge efter fuld fremspiring og ved behov 10-14 dage senere. For at øge antallet af knolde sprøjtes ved begyndende knolddannelse. For at fremme knoldstørrelsen, sprøjtes tidligt under knoldenes tilvækstperiode og ved behov 10-14 dage senere. Vandmængde: 200 l/ha.

Læs mere om YaraVita KOMBIPHOS