Delt gødskning og Kalksalpeter i kartofler

Dyrkes kartofler som har en lang vækstsæson, såsom stivelseskartofler, er der behov for at planterne har kvælstof tilgængeligt i en lang periode. Gives alt kvælstof ved sætning skal en stor del af det blive i jorden i 2-4 måneder før planten optager det. De fleste kartofler dyrkes på sandjord i nedbørsrige dele af landes eller hvor der er mulighed for vanding, og risikoen for udvaskning af kvælstof er derfor meget høj. Disse forhold gør at delt gødskning i kartofler er en oplagt strategi.

Når man deler kvælstoffet er der mulighed for at tilpasse den samlede kvælstofmængde til behovet i den enkelte sæson og mark. Ved at gemme en del af den forventede kvælstofmængde til senere i sæsonen har man mulighed for at vurdere behovet i den enkelte mark, i den enkelte sæson. Giver man for meget vil kartoflerne ikke ”gro af” og giver man for lidt stopper produktionen for tidligt. Det optimale kvælstofniveau svinger meget fra år til år og fra mark til mark.

Når man reducerer kvælstofmængden ved lægning undgår man også problemer med at for stor tilgængelighed af kvælstof kan hæmme knoldsætningen.

Når det skal besluttes om der skal eftergødes kan man anvende forskellige beslutningsstøttesystemer. En måde er at anvende tests af nitratindholdet i bladstilke såsom stivelsesvirksomheden AKV Langholt benytter. Læs mere om den her. Man kan også anvende en såkaldt relativmetode, hvor man måler med Yara N-Tester på hhv. den generelle mark og et overgødet referenceled. Læs mere om N-Testeren her (LINK TIL N-TESTER) eller kontakt os for en snak om mulighederne.

I 2017 blev der udført flere Landsforsøg med delt gødskning af stivelseskartofler. Resultaterne fra et af dem er vist i figuren. Det er et forsøg med en krævende sort, som ofte har et højt kvælstofbehov. I led 1-3 er der tildelt gødning ad en gang ved sætning i tre niveauer (200, 250 og 300 kg N/ha). I led 4-5 blev der tildelt 150 kg N ved sætning. Alt gødning ved lægning var NS 27-4 hvor kvælstoffet er ammoniumnitrat. I led 4 og 5 er der suppleret med Kalksalpeter (CN) i sæsonen, hhv. 2x25 kg N og 4x25 kg N. Det ses at en deling af kvælstoffet har givet relativt store merudbytter af stivelse. Det er samtidigt iøjnefaldende, at der opnås et mindst lige så godt udbytte ved at anvende 200 kg N ad flere gange end der er opnået med 300 kg N tildelt ved sætning.

YaraLiva Kalksalpeter

Når man gemmer noget kvælstof til en sen tildeling i vækstsæsonen skal man bruge en hurtigtvirkende kvælstofform. Ellers risikerer man at komme for sent når behovet opstår. Når gødningen skal virke hurtigt er YaraLiva Kalksalpeter ikke til at komme uden om. Kvælstoffet i den består næsten udelukkende at nitrat og den opløses og optages meget hurtigt i planterne. Almindelige NPK- og NS-gødninger kan også bruges, men de virker væsentligt langsommere. Flydende gødning virker endnu langsommere og uegnet til målrettet supplering.

Ved at bruge YaraLiva Kalksalpeter tildeles der også lettilgængeligt kalcium som nemt optages i knoldene. Kalcium bidrager med flere kvalitetsforbedrende egenskaber

  • Styrker cellevæggene og gør dem mere modstandsdygtige overfor svampe- og bakterieangreb
  • Reducerer risikoen for indre brunfarvning af kartoflerne
  • Forbedrer lagerfastheden
  • Øger modstandskraften mod stress f.eks. varmestress
  • Forbedrer generelt skindkvaliteten