YaraVita KOMBIPHOS til kartofler

Bladgødskning med YaraVita KOMBIPHOS™ i kartofler har givet gode merudbytter i både danske og udenlandske forsøg gennem flere år. Der er derfor god grund til at tænke YaraVita KOMBIPHOS™ ind i sin strategi i kartoflerne. YaraVita KOMBIPHOS™ har både effekt på knoldsætningen og knoldtilvæksten. Strategien skal derfor afpasses efter, om man går efter øget knoldsætning, øget tilvækst eller begge dele.

Øget knoldsætning

Kartofler har et relativt spinkelt rodnet sammenlignet med kartoffelplantens behov for optagelse af næringsstoffer. Det betyder, at det er svært for kartoflens rødder, at gro hen til de næringsstoffer, der er dårligt mobile i jorden. Dette gælder ikke mindst for fosfor, og derfor er optagelsen af fosfor ofte begrænsende for antallet af knolde som planten sætter i starten af plantens udvikling. Ved at tilføre planten YaraVita KOMBIPHOS™, når den danner knoldene og dermed fastlægger antallet af knolde, øges antallet af knolde. Den tidlige anvendelse af YaraVita KOMBIPHOS™ kan derfor bruges til at øge antallet i sorter, som sætter få knolde, eller hvor det ellers er formålstjenligt med flere knolde. Her anvendes 3-4 l YaraVita KOMBIPHOS pr. ha. I figur 1 ses forslag til en strategi med YaraVita KOMBIPHOS™, hvor man især går efter øget knoldsætning. Det kan som nævnt være i sorter med svag knoldsætning eller under kolde forhold, hvor fosfor er endnu mindre mobilt end ellers.

Figur 1. Gødningsanbefaling med fokus på øget knoldsætning

Figur 1. Gødningsanbefaling med fokus på øget knoldsætning

 

Øget knoldtilvækst og udbytte

Med YaraVita KOMBIPHOS kan indholdet i bladene af fosfor vedligeholdes. Så længe bladene har et tilstrækkeligt indhold af fosfor, vil de kunne forsyne knoldene, og dermed bidrage til udbyttet. Dette kan sikres med jævnlig tilførsel af YaraVita KOMBIPHOS™, hvorved transport af fosfor fra blade til knoldene forøges og forlænges. Amerikanske undersøgelser har vist, at for hver dag man kan holde fosforniveauet i bladene over 0,22 % øges udbyttet med 0,6 ton/ha, jvf figur 2. Bladgødksning med YaraVita KOMBIPHOS™ er en oplagt vej til at fastholde et højt fosforniveau i bladene og dermed opnå denne udbytteforbedring.

Figur 2: Sammenhæng mellem knoldudbytte og antal dage med P-indhold over 0,22 % i toppen.

Figur 2: Sammenhæng mellem knoldudbytte og antal dage med P-indhold over 0,22 % i toppen.

 

I danske Landsforsøg er effekt af YaraVita KOMBIPHOS undersøgt i to år. I figur 3 og 4 ses resultaterne af disse undersøgelser. I begge år er der opnået gode nettomerudbytter for tilførslen af 10 l/ha YaraVita KOMBIPHOS™ ad 3 gange (4+3+3 l/ha). På baggrund af disse forsøg anbefaler vi en strategi med YaraVita KOMBIPHOS tilført under knoldtilvæksten med totalt 10 l/ha fordelt på 2-4 gange, se figur 5.

 Figur 3: Landsforsøg 040251515, tabel Q46. Gennemsnit af 2 forsøg i stivelseskartofler

 Figur 3: Landsforsøg 040251515, tabel Q46. Gennemsnit af 2 forsøg i stivelseskartofler   

 

Figur 4: Landsforsøg 040091616, tabel Q11. Gennemsnit af 2 forsøg i stivelseskartofler
Figur 4: Landsforsøg 040091616, tabel Q11. Gennemsnit af 2 forsøg i stivelseskartofler

 

Figur 5: Strategi med YaraVita KOMBIPHOS™ med fokus på knoldtilvækst.

Figur 5: Strategi med YaraVita KOMBIPHOS™ med fokus på knoldtilvækst.

 

YaraVita KOMBIPHOS™ – en bred løsning

Ud over at være en stærk og prisbillig kilde til bladgødskning med fosfor indeholder YaraVita KOMBIPHOS en række øvrige essentielle næringsstoffer, der er særligt kritiske i kartofler. Det drejer sig om:

  • Kalium, der forbedrer knoldkvalitet og tørketolerance
  • Magnesium, der er essentielt for klorofylsyntesen og øgning af stivelses indholdet
  • Calcium, der reducerer effekten af varmestress og styrker cellevæggene
  • Mangan, der er essentielt for fotosyntesen og plantesundhed
  • Zink, der regulerer væksten og stimulerer proteinsyntesen.

YaraVita KOMBIPHOS er således det oplagte valg til bladgødskning i kartofler.


Indhold

Indhold i YaraVita Kombiphos

YaraVita KOMBIPHOS har markedets højeste fosforkoncentration med 192 g P/l og er derfor drøj og prisbillig i brug. Desuden er det formuleret på basis af fosforsyre og tilsat adjuvants (spredeklæbemiddel). Denne formulering ligger i tråd med undersøgelser fra Københavns Universitet, der blev præsenteret på Seges i december 2019. Undersøgelserne viste, at der er forskel på, hvor godt kartofler kan optage fosfor via bladene, alt efter hvilken fosforkilde man bruger, og hvilke adjuvants man tilsætter. Her var optageligheden af produkter baseret på fosforsyre høj, og tilsætning af adjuvants øgede optageligheden.

YaraVita KOMBIPHOS har således en formulering, der sikrer bedst mulig optagelse i planterne. Produktet er blandbart med flere pesticider, men vi anbefaler altid at man tjekker tankmix.com og eventuelt laver en prøveblanding før man blander i sprøjtetanken. Find vores forhandlerliste af YaraVita Kombiphos her eller få et tilbud direkte på email.