Næringsstoffernes roller i kartofler

Hvert enkelt næringsstof spiller en vigtig rolle for planten. Herunder kan du se hvordan hvert næringsstof spiller ind på kartoflens forskellige vækstfaser.

Sætning

 • Kvælstof og kalium – tidlig vækst og tørstofindhold
 • Fosfor – flere knolde, vækst og tørstof
 • Magnesium – for planteudvikling
 • Zink og mangan – modstandskraft mod pulverskurv og almindelig skurv
 • Svovl – modstandskraft mod pulverskurv og almindelig skurv, samt for antallet af knolde

Inden Knoldvækst

 • Fosfor – flere rodknolde, stærkere vækst

Ved Knoldvækst

 • Fosfor og magnesium – større rodknolde
 • Zink og mangan – skindkvalitet
 • Calcium (+/- bor) – God skindkvalitet, reducering af indre pletter, modstandskraft mod stress – tørke/varme

Blomstring

 • Kvælstof, fosfor og magnesium – bibeholdelse af knoldvækst
 • Calcium – fobedret skindkvalitet og modstandsdygtighed