Gødningsanvendelse ved kartofler

Næringsstoffer skal anvendes så tæt som muligt på kartoflernes optagelseszone, før eller når kartoflerne har brug for dem. Hvis ikke det er muligt at sikre hver plante den rette afbalancerede næring, kan afgrødekvaliteten og udbyttet reduceres kraftigt. Gødning tilføres enten før sætning eller placeres I forbindelse med sætningen. Generelt giver placeret gødning det bedste resultat.

Ved spredning af gødning er det vigtigt at fokusere på en ansartet fordeling. Små variationer i gødningsfordelingen på f.eks.  plus minus 10% kan resultere I et væsentligt udbyttetab. Se figuren nedenfor:

Anvendelse af næringsstofferne skal times så de er til rådighed ved kritiske vækststadier som fx. calcium ved knoldudvikling. Fordi de forskellige kartoffelsorter starter knoldudviklingen på forskellige tidspunkter. Derfor er det vigtigt visuelt at følge hvornår de første knolde bliver udviklet, for at kunne sikre den maksimale effekt af næringsstofferne.

 Ved drypvandning bliver små mængder næring anvendt gennem hele vækstsæsonen. Drypvandings udløbet skal placeres nær toppen af kammen for at sikre god jord vand og næringsstof tilgængelighed i kartoflernes rodzone.

Anlæg som Center pivots systemer, tillader dyrkerne at tilføre opløste gødninger løbende igennem vandingsperioden.

Anvendelse af bladgødskning skal benyttes med tilstrækkeligt vand for at kunne dække hele bladmassen, men dog ikke i så store mængder at det løber af.