Gødningsanbefaling

Blåbær er en udpræget surbundsplante, som kræver lavt pH i både jord og gødning. Amerikanske eller haveblåbær er de blåbærsorter, som egner sig bedst til dyrkning.

Før plantning

Før plantning skal organisk materiale som ukalket tørv, bark fra barktræer eller flis indarbejdes i jorden, for at jorden skal få en naturlig lav pH, under 5. Næringsbehovet er generelt lavt de første år efter plantning af blåbær. En af årsagerne til det lave næringsbehov er, at frugtsætningen øges fra år til år. Ved at indarbejde organisk materiale frigøres næring gennem flere år efter plantning.

Det er også muligt at grave en grøft på 40 cm bredde og 30 cm dybde, og fylde den med svagt nedbrudt tørv. Husk at udtørre tørven godt.

Kg/ha N P K Mg

Blåbær generelt

30-100*

20-40

30-90

12

Blåbær 3-årig busk

30

20-40

30-40

12

Blåbær 8-årig busk

80

20-40

60-90

12

Tabel 1. Gødningsstandard for blåbær. Kvælstofbehovet øges med buskens alder. En tommelfingerregel er, at N-behovet i kg/ha = buskens alder i antal år X 10, men maksimalt 100* kg/ha. For eksempel behøver 5 år gamle buske 50 kg N/ha.

Kaliumbehovet varierer efter forventet udbytte. Dårlig frugtsætning grundet frost ved blomstring reducerer kaliumbehovet.

Gødskning af blåbær

Gødskning kan udføres med gødning i fast form og gennem gødevanding/drypvanding. 

Gødning i fast form

Spredning af gødning i fast form giver gode muligheder for at kontrollere pH-værdien i jorden ved brug af ammoniumholdige gødning, fordi ammonium har en pH-sænkende effekt på jorden. NPK-gødningen YaraMila 14-3-15 med mikro indeholder mere ammoniumnitrogen end nitratnitrogen og passer perfekt til startfasen af blåbærdyrkningen.

Gødning til blåbær skal være klorfattig, eftersom blåbær er følsom for både klor og salte. YaraMila 14-3-15 indeholder meget lidt klor og flere vigtige mikronæringsstoffer i tillæg til N, P, K, Mg og S. Vær imidlertid opmærksom på, at det anbefales kun at give små mængder gødning i perioden mellem blomstring og høst. Dette fordi blåbærbuskenes rodsystem kan være overfladisk, og svidningsskader kan derfor let opstå ved for store gødningsmængder.

Kvælstofgødning gives bedst med YaraBela Extran i juni og juli. YaraTera Tropicote (kalksalpeter) anvendes i blåbærdyrkning kun ved akut calciumbehov og hvis jordens pH-værdi samtidig er meget lav (pH-værdi under 5).

For at tilføre ekstra calcium anbefales efter behov gips som alternativ til jordbrugskalk med en mængde på ca. 40 kg/ha. Gips har ingen effekt på jordens pH.

Gødevanding

YaraTera Calcinit, YaraTera Kristalon Purple og Kristalon Indigo anbefales til blåbær.
Grundet det høje indhold af ammoniumnitrogen vil Kristalon Purple ofte være førstevalget til blåbær.
Gødningsplaner til blåbær kan også sammensættes ud fra de enkelte YaraTera Krista produkter samt YaraTera Rexolin APN cheleteret mikroblanding.

Uanset om der vælges en løsning med YaraTera Kristalon eller en løsning med YaraTera Krista produkter, skal der anvendes en løsning med to gødningskar. I det andet gødningskar skal der anvendes YaraTera Calcinit calciumnitrat (kalksalpeter). Kvælstofbalancen og K/N forholdet justeres ved at regulere på forholdet mellem gødninger i de to gødningskar.

Baseret på råvandsanalyse fra det enkelte gartneri udarbejder Yara gerne gødningsplaner.

Gødningsstrategi til blåbær kan baseres på et gødningskar og en dosatron. Har man kun et gødningskar/dosatron doseres YaraTera Kristalon hver anden uge og YaraTera Calcinit i ugerne mellem.

Se også gødskningsforslag til hindbær

 

Hold dig opdateret med artikler indenfor gødevanding

Niels med agurker
Niels med agurker

Tilmeld dig YaraTera nyhedsbreve

Tilmeld dig gerne vores nyhedsbreve og få råd om gødskning for gartnerier. Her finder du vigtig information om din kultur samt dyrkningsteknikker.
Informationen kan være nyttig for dig - men er også tænkt som inspiration til dig og dine medarbejdere - nye som erfarne i branchen