YaraTera CALCINIT

YaraTera CALCINIT

YaraTera CALCINIT er en vigtig partner for afhjælpning af calcium-relaterede sygdomme såsom priksyge i frugtavl, "Blossom end" i tomater og på produkternes holdbarhed generelt.

YaraTera Calcinit er en fuldt vandopløselig kvælstofgødning indeholdende calcium, og kan bruges til både vandingsvand og bladgødskning i væksthus og på friland.
Produktet er miniprillet, men indeholder ikke nogen form for coating. Den opløses hurtigt, fuldstændigt og uden at påvirke pH-værdien, samtidig med at den har et meget lavt indhold af urenheder.

Hvis råvandet har et højt indhold af bikarbonat, kan det anbefales at tilsætte salpetersyre i stamopløsningskarret. YaraTera Calcinit må ikke blandes med sulfatholdige gødninger, da der så vil dannes gips.
YaraTera Calcinit kan efter behov kombineres med Kristalon produkter, samt andre rene gødningstyper.

YaraTera Calcinit leveres i 25 kg. sække (1225 kg/palle).

Litervægt: 1,10 +/- 0,05 kg/l
Veg. & flower seed crops

Grøntsager

Veg. & flower seed crops

Grøntsager