Mikronæring

Der skrives og diskuteres meget om makronæring N, P, K, med flere, men mikronæringsstofferne er lige så vigtige, som makronæringsstofferne. Forskellen er blot, at planternes behov for mikronæringsstoffer ligger fra 100 gange jern (Fe) til 6000 gange molybdæn (Mo) lavere end behovet for kvælstof (N).

Planterne behøver 6 mikronæringsstoffer, jern (Fe), Mangan (Mn), Zink (Zn), kobber (Cu), Bor (B) og Molybdæn (Mo). Mangler planten blot et af disse næringsstoffer, vil plantens vækst stoppe, eller der vil opstå misvækst.

Hvilke funktioner har mikronæringsstofferne i planten:

Fe illustration.png - Meget vigtigt for dannelse af klorofyl.

 - Vigtigt for en lang række enzymer i planterne.

 

 

Mn illustration.png - Central del af klorofylet

 - Central del i vigtige enzymer

 - Vigtigt for dannelse af DNA og RNA

 

Zn illustration.png - Central del i vigtige enzymer

 

 

 

Cu illustration.png - Del af mange enzymer der styrer fotosyntesen

 - Central del i vigtige enzymer

 

 

B illustration.png - Styrker cellevæggene

 - Vigtigt for dannelse af pollen

 - Del af DNA

 - Vigtigt for alle vækstpunkter i planterne

Mo illustration.png - Aktiverer enzymer

 - Central del i vigtige enzymer

 - Vigtigt for binding af luftens kvælstof (N2)

 

Jern, mangan, zink og kobber er mikronæringsmetaller og optages alle som plus++ ioner. Bor optages som borsyre, H3BO3  og molybdæn som MoO4÷

Mikronæring kan tilsættes som enkelt gødninger eller langt enklere som mikroblandinger indeholdende alle 6 mikronæringsstoffer i et passende forhold.

Yara anbefaler YaraTera REXOLIN APN, som er et pulver indeholdende alle mikronæringsstofferne (se tabel 1). Fordelen ved at anvende mikroblanding i pulverform er, at produktet, i modsætning til flydende mikroblandinger, tåler frost og lys. Samtidig er det billigt og let at opbevare.

Tabel 1 YT Rexolin APN specs.PNG

Tabel 1: YaraTera REXOLIN APN er en krystallinsk blanding af alle 6 mikronæringsstoffer: bor, kobber, jern, mangan, zink og molybdæn. Jern er chelateret på DTPA. Mangan, kobber og zink er chelateret på EDTA.

 Når det gælder mikronæring er det meget vigtigt, at alle metaller (jern, mangan, zink og kobber) er på chelatform. Jern skal være chelateret som DTPA, mens mangen, zink og kobber er mest stabil på EDTAform.

Vælges YaraTera REXOLIN APN er alle 4 metaller på chelatform og man er sikret mod uheldige udfældninger. Vælger man at blande mikro selv, er det vigtigt altid at købe jern, mangan, zink og kobber på chelatform. Yara har alle 4 produkter i vores sortiment.

Brug aldrig jern, mangan, zink og kobber på sulfatform. Bor kan tilsættes som solubor og molybdæn som natriummolybdæn.

Af figur 1 frem går det tydeligt, hvad der sker, hvis kun jern tilsættes på chelatform. Mangan, zink og kobber ”stjæler” chelatet fra jern, som herefter udfælder som tungt opløseligt jernsulfat. Jernsulfat kommer ud i vandingssystemer, hvor det tætner filtre og dryp m.v. Dyrt jernchelat går tabt og efterfølgende får planterne jernmangel.

Fig 1 jern i chelatform.PNG

Figur 1: Tilsættes mangan, zink og kobber som sulfat og jern på chelat, ses det, at allerede ved pH 5,5 er alt mangan, zink og kobber nu på chelatform. Disse tre metaller har fuldstændig taget chelat fra jern. Jern på chelat er samtidig reduceret og jern er udfældet som jernsulfat. Havde mangan, zink og kobber fra starten været på chelatform, ville jern have været stabilt i sin chelatform også ved stigende pH.

Mikronæring må aldrig overdoseres, idet der ikke er langt fra det, der er optimalt for planten, og til der opstår egentlig forgiftning. Rette pH er i denne sammenhæng vigtig. pH på 5,5 - 6,5 er optimalt for optagelse af mikro. Bliver pH for højt, reduceres optagelse, mens for lav pH kan resultere i bl.a. manganforgiftning.

Hvis du ønsker at se foto af mangelsymptomer eller forgiftningssymptomer grundet mikronæring, anbefales det at downloade Yara-appen CheckIT.

Spørg gerne Yara til råds vedrørende optimal mikronæring for netop din kultur.