YaraTera REXOLIN APN

YaraTera REXOLIN APN

YaraTera REXOLIN APN er en kombination af de chelaterede mikronæringsstoffer Fe, Mn, Cu, Zn, B og Mo i et granule og er udviklet for at undgå og udbedre generelle mikronæringssmangler i en lang række landbrugs- og gartneriafgrøder.

YaraTera Rexolin APN er udviklet til brug ved vandkulturer og ved udspredning direkte på landbrugsjorden, men kan også benyttes som bladgødskning.