Styrk dine planter og opnå højere udbytter - anvend Polyfosfat

Fosfor optages af planter i formen fosfat og forekommer som monofosfat (ortofosfat), duofosfat og polyfosfat. Duofosfat med to fosformolekyler kan vi i planteverdenen se helt bort fra, idet denne fosfatform hæmmer plantevæksten. Monofosfat (et fosformolekyle) tilfører vi oftest som monokaliumfosfat (MKP) og/eller fosforsyre. Fosforsyre må man dog kun anvende ved mere en 100 ppm bikarbonat i råvandet, ellers risikerer man for lav pH. Såvel monokaliumfosfat og fosforsyre er udmærkede fosforkilder og bør som udgangspunkt danne grundlag for fosforgødskningen.

Fosfor er imidlertid et vanskeligt næringsstof at omgås (se fig. 1). Det udfælder let med både calcium og magnesium og bliver til tungtopløseligt calciumfosfat og magnesiumfosfat. Dette sker såvel ved for lav som ved for høj pH. Denne proces er ikke reversibel og fosfor er tabt.

P form.jpg

Figur 1. Hvilken form fosfor forefindes på er stærkt pH-afhængigt, og opløseligheden af f.eks. calciumfosfat er stærkt afhængigt af dette. Ved pH 5,5 kan 20 mg Ca (H2PO4)2 opløses pr. liter, mens der ved pH 6,5 kun kan opløses 0,2 mg Ca (H2PO4)2 pr. liter.

Som nævnt ovenfor kan fosfat også tilføres som polyfosfat. Polyfosfat er fosfor i kæder med led fra 3 molekyler og op til flere hundrede. I dag er der udviklet polyfosfater med netop den kædelængde, som gør, at fosfat aldrig udfælder - dette uanset udsving i pH. Populært kan man sige, at fosfor i kæder virker som et chelat, så fosfatet er beskyttet, indtil det optages af planten.

Udover at fosfat optages bedre som polyfosfat, øges optagelse også af andre næringsstoffer bl.a. calcium og magnesium. Man undgår calcium- og magnesiummangel. At planter styrkes, griffelråd i tomater og peber forebygges og holdbarhed af jordbær forbedres er bare nogle af mange eksempler på dette (se figur 2).

Øget optagelse af mg og ca.jpg
Figur 2. Ved at avende polyfosfat som en del af fosforgødningen øges optagelse af magnesium og calcium.

Positiv effekt af Poyfosfat gælder for alle kulturer og er ved forsøg i Holland påvist for følgende kulturer:

 • Tomater
 • Peber
 • Agurker
 • Potteplanter
 • Salat
 • Jordbær
 • Småplanter
 • Kartofler

Effekten skyldes ikke kun, at fosfor, calcium og magnesium stabiliseres i rodzonen, men i høj grad også at der med polyfosfat dannes flere rodhår og aktive rødder. Husk at f.eks. næringsstoffer som calcium og magnesium kun optages i nye rodspidser og rodhår (se figur 3 og 4).

Ca uptake.jpg

Figur 3. Calcium optages kun i rodspidser.

Rødder med polyfosfat.jpg

Figur 4. I forsøg med tomat ses mange flere fine aktive rødder med polyfosfat. I bladene 30-40 cm fra toppen blev der målt et calciumindhold på 590 mmol pr. kg tørstof med 30 % fosfor som polyfosfat og kun 452 mmol calcium pr. kg. Tørstof, hvor fosfor udelukkende blev tilført som monokaliumfosfat.

Effekten på planter ses i form af:

 • Bedre og stærkere rodsystem
 • Stærkere planter i hurtigere vækst
 • Ensartede planter
 • Mørkere blade og ingen mangelsymptomer
 • Sundere og mere modstandsdygtige planter
 • Øget produktion såvel kvantitativt som kvalitativt

Effekten af at fosfor ikke udfælder som tungtopløselige forbindelser ses tydeligt i dryp- og vandingssystemer (se foto 1 og 2). Drypsystemet forbliver helt rent og vil fremover aldrig tilstoppes som følge af uorganiske forbindelser. Dette uanset om pH bliver for høj.

Udfældninger med-uden polyfosfat.jpg

Foto 1. Udfældninger i render hvor der ikke er anvendt polyfosfat

Foto 2. Til venstre ses drypsystem, hvor 30 % af fosfat er tilført som polyfosfat og til højre ses
drypsystem, hvor kun monokaliumfosfat er anvendt.

Priser og produkter

Prismæssigt kan polyfosfat betragtes som et dyrt monokaliumfosfat, hvorfor polyfosfat aldrig skal anvendes som den primære fosforkilde. Som udgangspunkt anvendes fortsat monokaliumfosfat og fosforsyre, men erstattes 30-40 % af fosformængden med polyfosfat opnås den fulde effekt såvel på planter som på drypsystemer.

Yara sælger et polyfosfat med en helt unik kædelængde, der sikrer, at alle fordele med polyfosfat opnås. Produktet sælges som Super FK™ og vi markedsfører to produkter:

 • YaraTera™ SUPER FK 30™
 • YaraTera™ SUBSTRAFEED™ SUPER FK™

YaraTera SUPER FK 30 indeholder 8,2 % fosfor og 5,2 % kalium. Produkterne er pH neutrale og enkle at anvende sammen med f.eks. YaraTera KRISTALON produkter. YaraTera SUPER FK 30 tilsættes stamopløsningskar med fosfor, kalium, magnesium og mikrogødninger.

YaraTera SUBSTRAFEED SUPER FK indeholde 6,7 % fosfor og 20,5 % kalium. Produktet har et pH på 13, og kan være vanskeligt at anvende sammen med YaraTera KRISTALON produkter. Anvendes enkeltnæringssalt som YaraTera KRISTA produkter, og der kræves et helt natriumfrit produkt, skal man vælge dette produkt.

Fælles for begge produkter anbefales, at 30 % af den traditionelle fosforgødning (monokaliumfosfat eller fosforsyre) erstattes med polyfosfat (Super FK)

Spørg gerne Yara til råds vedr. gødningsplaner med polyfosfat-Super FK.

Kontakt Fertigation specialist Niels Holmenlund