Korrekt blanding af stamopløsning

For at undgå utilsigtede udfældninger samt opnå optimal udnyttelse af gødning er det meget vigtigt at den rigtige procedure (opskrift) følges ved hver blanding af gødning i stamopløsningskarrene. Følges de rette procedurer ikke, er der stor risiko for udfældninger af gødningssalte, der ikke senere bliver opløst. Dyr gødning går til spilde og udfældninger kan senere tilstoppe vandingsanlæg og dryp.

Rengøring af stamopløsningskar er vigtig inden ny blanding sættes i gang.

blanding af gødning

Herudover er det som grundregel en rigtig god ide, at have varmt vand (20-30 grader) til rådighed inden blanding påbegyndes, gødningsstoffer opløses hurtigere i varmt vand.

Husk at Stamopløsningskar som grundregel aldrig må indeholde mere end 15 % gødning. Overskrides denne grænse overskrides opløselighedsgrænsen for flere gødningssalte!

Langt de fleste gartnerier har to stamopløsningskar til rådighed. Oftest kaldet kar A og kar B.

Korrekt blanding af disse to kar vil nu blive gennemgået.

Gødningsoplæg med YaraTera Kristalon, vandopløselige NPK-gødning

Kar A: (Gødningskar med YaraTera Calcinit, kalksalpeter)

 1. Fyld karet med 50 % rent vand (råvand), aldrig gødning i karet før dette!
 2. Tilsæt nødvendig syre
 3. Tilsæt YaraTera Calcinit, kalksalpeter
 4. Tilsæt YaraTera MAG, magnesiumnitrat
 5. Fyld karet helt op med rent vand

Kar B: (Gødningskar med fosfat og sulfat)

 1. Fyld karet med 30 % rent vand (råvand)
 2. Tilsæt nødvendig syre
 3. Fyld karet med 50-75 % rent vand (råvand), aldrig gødning i karet før dette
 4. Tilsæt YaraTera Kristalons
 5. Tilsæt YaraTera Mgs, magnesiumsulfat
 6. Når karet er 90 % fyldt, tilsæt YaraTera Super FK 30*
 7. Fyld karet helt op med rent vand
 8. Juster pH til 3,5-4,5

*Magnesiumnitrat må aldrig tilsættes kar med YaraTera Super FK 30

Gødningsoplæg med YaraTera Krista, vandopløselige enkelt gødninger

Kar A: (Gødningskar med YaraTera Calcinit, kalksalpeter)

Foto: Elektronisk tvangsomrører en rigtig god investering.

Foto: Elektronisk tvangsomrører er en rigtig
god investering.

 1. Fyld karet med 50 % rent vand (råvand), aldrig gødning i karet førdette!
 2. Tilsæt nødvendig syre
 3. Tilsæt YaraTera Calcinit, kalksalpeter
 4. Tilsæt Calciumklorid
 5. Tilsæt YaraTera Krista-produkter i følgende rækkefølge:
  1. YaraTera Krista K, kaliumnitrat
  2. YaraTera Krista MAG, magnesiumnitrat
  3. YaraTera Krista MOP, kaliumklorid
 6. Fyld karet helt op med rent vand

Kar B: (Gødningskar med fosfat og sulfat)

 1. Fyld karet med 30 % rent vand (råvand)
 2. Tilsæt nødvendig syre
 3. Fyld karet med 50-75 % rent vand (råvand), aldrig gødning i karet før dette!
 4. Tilsæt YaraTera Krista-produkter i følgende rækkefølge:
  1. YaraTera Krista K, kaliumnitrat
  2. YaraTera Krista MKP, monokaliumfosfat
  3. YaraTera Krista MgS, magnesiumnitrat
 5. Når karet er 90 % fyldt, tilsættes:
  1. YaraTera Rexolin mikro produkter
  2. YaraTera Super FK 30*
 6. Fyld karet helt op med rent vand
 7. Juster pH til 3,5-4,5

*Magnesiumnitrat må aldrig tilsættes kar med YaraTera Super FK 30

Efter korrekt blanding er gennemført, er det vigtigt med god omrøring. Invester gerne i elekronisk omrøring se foto. Blandingerne må ikke tages i brug før alt gødning er 100 % opløst. Der går ofte flere timer med dette. Yderlige kan det anbefales, at røre i stamopløsninger 1-2 gange dagligt i 10-15 minutter. Timer kan med fordel anvendes. Dette vil sikre ensartet gødning hele vejen til stamopløsningen er brugt.

Følges ovenstående rækkefølge og procedurer sikres maksimalt udnyttelse af gødningsstoffer, næringsmangel forebygges og vandingssystemer holdes mest muligt rene gennem hele sæsonen.

Niels Holmenlund/ Yara