Håndtering og opbevaring af AdBlue®

Det er meget let at opbevare og håndtere AdBlue, fordi stoffet er en ufarlig væske.

Sådan opbevares AdBlue

AdBlue skal ideelt set opbevares ved temperaturer på 0 til 30 °C, og det skal beskyttes imod direkte sollys. Beholderen skal være lukket korrekt, når den ikke er i brug. AdBlue kan fryse ved -11 °C, så det er vigtigt, at du benytter et opbevaringsområde, hvor temperaturen ikke kommer under dette niveau. Hvis AdBlue er frosset, kan det bruges alligevel, når det er tøet op, da det vil vende tilbage til dets oprindelige tilstand.

Opbevaringsområdet skal være rent og frit for støv, så eventuel kontaminering kan forhindres – i særdeleshed under fyldning af køretøjet med AdBlue.

Hvis du køber emballeret AdBlue, leverer vi AdBlue til dig i forseglede emballager. Hvis opbevaringsanvisningerne følges, kan AdBlue opbevares i op til et år. Hvis du skal opbevare AdBlue i længere perioder eller under vanskelige forhold, f.eks. i en mejetærsker, er det bedst at tappe AdBlue-væsken af maskinen først eller lade AdBlue-væsken analysere, så det sikres, at de nødvendige specifikationer overholdes.

Sådan håndteres AdBlue

Benyt aldrig gamle diesel- eller oliebeholdere til påfyldning af AdBlue på køretøjstanken. Enhver form for udstyr, der ikke udelukkende er beregnet til AdBlue, kan kontaminere AdBlue-væsken. Selv meget små mængder brændstof/olie/smøremiddel kan beskadige dit SCR-system.

Det er ikke nødvendigt at have beskyttelsestøj på, når du fylder AdBlue på køretøjet. Vi anbefaler imidlertid brug af beskyttelseshandsker for at forhindre irritation af følsom hud. Sørg venligst for at læse sikkerhedsdatabladet til AdBlue, hvis du skal håndtere større mængder AdBlue.

How to handle AdBlue

Hvad sker der, hvis jeg erstatter AdBlue med vand/ureaopløsning, eller hvis jeg tilsidesætter systemet?

Advarsel: Vand eller ureaopløsning forårsager umiddelbart identificerbare skader, herunder bl.a. ophobning af calciumaflejringer fra mineralerne i vandet og ureaopløsningen. Gradvis forringelse og tilstopning af SCR-systemet vil medføre behov for meget dyre reservedele, reduceret effektivitet og tidsforbrug. Sådanne reparationer vil ikke være dækket af køretøjets garanti, hvis det kan konstateres, at skaderne er forårsaget af vand eller ureaopløsning.

Hvad sker der, hvis AdBlue fyldes i dieseltanken, eller diesel fyldes i AdBlue-tanken?

  • Start ikke motoren!
  • Flyt ikke køretøjet!

Det er afgørende, at tanken tømmes, mens køretøjet stadig står, hvor det blev fejltanket.

Hvis motoren startes – selv ganske kortvarigt:

  • Væsken trænger ind i det forkerte system, og dette kan have meget dyre følger både på langt og kort sigt
  • AdBlue er ikke foreneligt med bestemte metaller og materialer, og det betyder, at det langsomt vil nedbryde rør og komponenter i brændstofsystemet
  • Diesel ødelægger katalysatoren, som er meget dyr at udskifte (skaden er ikke dækket af garantien), hvilket medfører driftstab og vedligeholdelsesregninger

Hvordan kan jeg vide, at min AdBlue-leverandør er sikker?

  • Køb dit AdBlue af en licenseret VDA-leverandør (VDA er organisationen af tyske motorproducenter, der ejer AdBlue-varemærket)
  • Sørg for, at din AdBlue-leverandør har en fungerende kvalitetssikringssproces til sin AdBlue-forsynings- og -leveringskæde

Yara er en af de største producenter af AdBlue. Den AdBlue, som vi sælger under varemærket Air1, er et direkte udtræk af vores urea-produktion. Vi driver flere produktionssteder i Europa, hvor med vi forsyner samtlige markeder. Disse er ISO-certificeret. Vores fabrik i hollandske Sluiskil er verdens største AdBlue-produktionsanlæg. AdBlue, der produceres og sælges af Yara, kontrolleres igennem en forsyningskæde, som vi kontrollerer fra produktion til påfyldning på din lokalitet eller hos din forhandler.

Ureaopløsninger af lav kvalitet eller AdBlue fra producenter eller forhandlere, der ikke kontinuerligt evaluerer eller analyserer deres produktion/distributionskæder, kan indeholde urenheder, der kan påvirke SCR-systemet i din lastbil, bus eller turistbus, da dette system er meget følsomt over for kontaminering.

Yara er en producent og leverandør, som du kan stole på

Yara er en pålidelig AdBlue-producent, som holder skarp kontrol med sine produktionsprocesser og sin forsyningskæde, så begge dele altid stemmer overens med ISO-standarderne for AdBlue. Vores AdBlue produceres under VDA-licens. Vores anlæg i Sluiskil og Le Havre, som forsyner vores markeder, er ISO-certificerede. AdBlue fra Yara markedsføres i hele verden under varemærket Air1.

Yara kan på anmodning tilvejebringe analysecertifikater og ønskede oplysninger vedr. vores produktionsprocesser.

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).