AdBlue® til mobile, ikke-vejgående køretøjer

Nogle traktorer, gravemaskiner, kraner og andre mobile motorer, der kører på diesel, men som ikke er beregnet til brug på offentlig vej, er i dag udstyret med SCR-teknologi, hvilket kræver en væske ved navn AdBlue.

AdBlue fyldes i en særlig tank, som er adskilt fra dieseltanken. AdBlue er en gennemsigtig væske, som er ufarlig og nem at bruge. Takket være SCR-teknologien og AdBlue er disse køretøjer renere, fordi deres emissioner af skadelige kvælstofoxider reduceres betragteligt.

SCR-teknologi og AdBlue til reduktion af NOx er i dag almindelige i en lang række forskellige ikke-vejgående maskiner, herunder f.eks.:

  • Landbrugs-/gårdmaskiner som f.eks. traktorer og mejetærskere
  • Mobilkraner
  • Motorer til brug i havne og lufthavne
  • Gravemaskiner og motorer, der benyttes i miner eller til byggeri

Landmænd og andre, der har med landbrug at gøre, kender Yara som førende inden for mineralgødning. Yara er også pioner inden for AdBlue. Vi har deltaget i fastlæggelsen af ISO-standarden for AdBlue i samarbejde med producenterne af dieselmotorer. AdBlue er en specifik ureaopløsning, som skal have en meget høj renhed for at fungere sammen med den komplekse SCR-katalysator, der skal omdanne stoffet. Denne ureaopløsning produceres og distribueres for at sikre den meget højere renhed ved hjælp af mere krævende processer end den ureaopløsning, landmænd benytter i mineralgødning. Derfor sælges produktet også til en højere pris, som afspejler dette.

AdBlue fra Yara sælges under varemærkenavnet Air1. Vi forsyner landmænd og brugere af mobilt ikke-vejgående køretøjer via et netværk af Air1-forhandlere i hele verden.

Vi tilbyder et komplet sortiment af AdBlue-løsninger til traktorer og store ikke-vejgående motorer. Vores kommercielle Air1-team står klar med omfattende ekspertise og er klar til at besvare alle spørgsmål og rådgive i forbindelse med eventuelle krav, du måtte stille vedr.

Claus Bertelsen
Claus Bertelsen
Produktchef AdBlue/Air1

Hvor kan jeg købe AdBlue til min traktor eller mobile, ikke-vejgående køretøj?

Air1 for tractors
  • Din sædvanlige forhandler af diesel og smøremidler
  • Specialiserede leverandører af reservedele til motorer i traktorer og andre ikke-vejgående køretøjer
  • Servicestationer, hvor du kan købe AdBlue i dunke, som kan bruges i nødsituationer.

Advarsel: AdBlue sælges også fra pumper på servicestationer, men sørg for at kontrollere på forhånd, om du kan fylde din traktor eller ikke-vejgående køretøj ved sådanne anlæg, da de oftest kun er beregnet til lastbiler og turistbusser.

Til dine traktorer, gravemaskiner og dit landbrugsudstyr, osv. vi har et netværk af officielle Air1-leverandører. Flere oplysninger om hvor man køber AdBlue.

Hvilken AdBlue bør jeg købe?

What AdBlue should I buy?

Vi kan hjælpe, hvis du netop har købt en ny maskine med SCR og er usikker på dit behov for AdBlue. Eller hvis du spekulerer på, hvilken slags opbevaringsløsning til AdBlue, der er bedst egnet til dig og din traktor, gravemaskine eller lignende køretøjer med SCR.

Vi kender dine arbejdsforhold, og derfor har vi udviklet en produktspecifik udstyrsserie, som dækker netop dine behov i felten, på gården eller på byggepladsen, også selvom du kun har begrænset opbevaringsplads, eller der ikke er strøm til rådighed. Yaras AdBlue sælges i emballager, der muliggør nem transport (på din gård eller fra sted til sted). Yara leverer et stort udvalg af emballagestørrelser under varemærket Air1. Vores kommercielle Air1-team og de tilknyttede forhandlere kan rådgive dig om den AdBlue-lagerløsning, der passer bedst til dig, og oplyse alle priser på disse løsninger.

Vi tilbyder AdBlue i:

  • Emballerede formater med manuelle eller ikke-elektriske pumper efter behov: 10-liters dunke med AdBlue, 210-liters tromler med AdBlue og 1000-liters IBC'er med AdBlue
  • Bulk-leverancer direkte til din lokalitet

Hvor meget AdBlue får jeg brug for?

AdBlue-forbruget i ikke-vejgående motorer varierer afhængigt af den type køretøjer, du arbejder med (traktor, mejetærsker, kran, gravemaskine, osv.). Det afhænger også af modellen og motortypen. Dit forbrug af AdBlue vil under alle omstændigheder være lavere end dit forbrug af diesel.

Når vi har hjulpet dig med at finde ud af, hvor meget AdBlue du har brug for, tilbyder vi dig den bedste AdBlue-løsning til din lokalitet.

Yara tilbyder flere forskellige emballagetyper og opbevaringsløsninger i overensstemmelse med dit forventede forbrug af AdBlue. Fra vores skræddersyede bulk-tanke til AdBlue, vores standardtank, IBC'er, tromler, dunke og pumper – Yara har et komplet sortiment, du kan vælge imellem.

Hvad koster AdBlue til en traktor eller en ikke-vejgående motor?

Prisen på AdBlue afhænger af, hvor meget AdBlue du bestiller. Forskellige leverandører tilbyder endvidere forskellige strategier og tilgange til markedet. Generelt ligger prisen pr. liter AdBlue noget under prisen på diesel ved tankstanderen.

Motorer, der er udstyret med SCR-katalysatorer, forbruger i gennemsnit 5 % mindre brændstof end andre maskiner. Denne besparelse på brændstofomkostningerne kan uden videre kompensere for omkostningen til AdBlue. Det betyder, at driftsomkostningerne i forbindelse med traktorer eller ikke-vejgående køretøjer generelt vil være lavere end omkostningerne til sammenlignelige køretøjer, der benytter EGR-teknologi, eller som ikke er udstyret med SCR.

Hvad styrer priserne på AdBlue?

Der er flere forskellige faktorer, der har indflydelse på prisen på AdBlue. AdBlue er en urea-opløsning af høj renhed, hvortil syntetisk urea benyttes om råstof. På grund af den nødvendige kvalitet produceres stoffet med en langt større renhed end de stoffer, der f.eks. kendes fra gødningsprodukter i landbruget. Derfor sælges det også til en helt anden pris. Derudover kræver produktionen af urea også en stor mængde energi, som primært kommer fra naturgas. Prisniveauerne på olie, naturgas og ammoniak har direkte indvirkning på urea-priserne. Når priserne på disse råstoffer stiger, vil det uundgåeligt påvirke markedspriserne på AdBlue.

Kvalitet og AdBlue

AdBlue er en 32,5 % syntetisk ureaopløsning, der er meget ren. Den produceres i overensstemmelse med ISO 22241 (ISO-22241-1, ISO-22241-2, ISO-22241-3) standarden. AdBlue skal altid benyttes i en særlig tank i dit køretøj.

Advarsel: Benyt ikke en hvilken som helst ureaopløsning og i særdeleshed ikke urea, der er beregnet til gødningsstoffer, da urea af denne type ikke vil være af tilstrækkeligt høj kvalitet til din motor, og du derved risikerer alvorlige og bekostelige skader på dit køretøj. 

Yaras AdBlue produceres af "primær" eller "jomfruelig" urea, der udtages direkte fra produktionen af smeltet urea for at undgå urenheder. Det er meget forskelligt fra den urea, der benyttes til mineralgødning, idet gødningsformen ikke er nær så ren. Til Yaras AdBlue benyttes der specialbehandlet demineraliseret vand. Vi transporterer vores AdBlue i dedikerede tankkøretøjer, lastbiler og jernbanevogne eller via rørledninger til dedikerede terminaler. Hvert enkelt parti AdBlue, der produceres på en Yara-fabrik, analyseres altid på forhånd.

Det er ikke alle AdBlue-produkter, der har samme kvalitet. Da en SCR-katalysator er meget følsom over for urenheder, er det meget vigtigt, at du kan regne med at få et kvalitetsprodukt via en forsyningskæde, der er specialiseret i AdBlue. Kræv kun den bedste AdBlue-kvalitet til din traktor eller dit ikke-vejgående køretøj.

Yaras AdBlue-varemærke Air1 overholder alle kvalitetskrav. Vi er en af pionererne inden for AdBlue og verdens førende producent af AdBlue. Yara har siden 1993 bidraget til fastlæggelsen af ISO-standarden. Denne ISO-standard bestemmer, hvordan AdBlue skal produceres og distribueres, så forbrugeren beskyttes imod risici, der er forbundet med brugen af AdBlue af lav kvalitet.

Kontakt os

Claus Bertelsen
Claus Bertelsen
Produktchef AdBlue/Air1