Manganmangel bliver gjort værre af

  • Humus jorde
  • Sandede jorde
  • Højt reaktionstal
  • Kulde, våde perioder
  • Lette og luftige jorde

Mangan er vigtigt for

  • Bedre etablering af afgrøden samt bedre overvintring
  • Øger næringsstofniveauet i planten og giver dermed bedre vækst i foråret
  • Forbedret blomstring og mere homogen vækst
  • Øget udbytte og olieindhold i frøene