Bormangel bliver gjort værre af

 • Sandede jorde
 • Jorde med højt reaktionstal
 • Jorde med lavt indhold af organisk materiale
 • Høje niveauer af kvælstof
 • Høj niveauer af kalcium
 • Koldt, vådt vejr
 • Perioder med tørke

Bor er vigtigt for

 • Bedre etablering af afgrøden samt bedre overvintring
 • Øger næringsstofniveauet i planten og giver dermed bedre vækst i foråret
 • Forbedret blomstring og mere homogen vækst
 • Øget udbytte og olieindhold i frøene