Kaliummangel bliver gjort værre af

 • Jorde med lavt reaktionstal
 • Sandede eller lettere jorde (udvaskning)
 • Tørre forhold
 • Store mængder regnvand (udvaskning)
 • Kraftig vanding
 • Meget lerholdige jorde
 • Jorde med lavt kaliumindhold
 • Jorde med højt indhold af magnesium

Kalium er vigtigt for

 • Forbedret afgrødeudvikling
 • Forbedret forsvar mod stress (tørke, kulde, vejret osv
 • ) Forbedret sygdomsforsvar
 • Øget udbytte