Kvælstofmangel vs. optimum bliver gjort værre af

 • Jorde med lav eller højt reaktionstal
 • Sandede eller lettere jorde (udvaskning)
 • Lavt indhold af organisk materiale
 • Tørre forhold
 • Store mængder regnvand (udvaskning) eller overvanding
 • Tilførsel af store mængder ikke-nedbrudt organisk materiale/gødning (f
 • eks
 • halm)
 • Hurtigt voksende afgrøder

Kvælstof er vigtigt for

 • Forbedret afgrødevækst
 • Øget udbytte