Molybdænmangel vs. sunde planter bliver gjort værre af

  • Jorde med lavt reaktionstal
  • Jorde med lavt indhold af organisk materiale

Molybdæn er vigtigt for

  • Bedre etablering af afgrøden samt bedre overvintring
  • Øger næringsstofniveauet i planten og giver dermed bedre vækst i foråret
  • Forbedret blomstring og mere homogen vækst
  • Øget udbytte og olieindhold i frøene