Magnesiummangel bliver gjort værre af

 • Sandede jorde
 • Lavt reaktionstal
 • Jorde med højt indhold af kalium
 • Stor tilførsel af kalium
 • Kolde, våde perioder

Magnesium er vigtigt for

 • Bedre afgrødeetablering
 • Bedre overvintring
 • Forbedret næringsstofniveau i afgrøden hvilket giver bedre vækst i foråret
 • Forbedret blomstringsevne
 • Mere homogen vækst
 • Forbedret udbytte og olieindhold i frøene