YaraSuna 9-3-1

YaraSuna 9-3-1


YaraSuna 9-3-1 YaraSuna 9-3-1 kan bl.a. anvendes i korn, raps, frøgræs, grøntsager, hvor der ønskes en høj kvælstofvirkning. YaraSuna 9-3-1 kan med fordel anvendes i førsteårs korn som supplement til forfrugtsværdien fra forrige afgrøde.
I vårsæd kan YaraSuna 9-3-1 anvendes som placeret startgødning til vårbyg i kombination med husdyrgødning. YaraSuna 9-3-1 har et C/N forhold på fire, og kvælstoffet er 80 % plantetilgængeligt.
YaraSuna 9-3-1 kan også med fordel anvendes som placeret startgødning til vårbyg i kombination med husdyrgødning. YaraSuna 9-3-1 har et C/N forhold på omkring fire, og kvælstoffet er 80 % plantetilgængeligt. Gødningen har et højt kvælstofindhold på 9 %.

Kornform: Pellets/Piller
Leveringsform fra Yara: 800 kg. storsække
Vægtfylde: ~ 0,75 kg/dm3
Landbrugsstyrelsens Produktnr: ID43
C/N forhold:4,5
Kvælstofudnyttelse: 80%