Artikler
september 28, 2022

Forsøg - YaraSuna 9-3-1

YaraSUNA er testet i forsøg på Yaras forsøgsstation i Finland, hvor udbytteeffekten i vårafgrøder er på niveau med, når der anvendes konventionelle YaraMila og YaraBela mineralske gødninger. Gødningen er placeret ved såning.


Forsøg med Yarasuna
Forsøg med Yarasuna

I vinterhvedeforsøgene er der tilført ens mængde NPK-gødning i efteråret, og forsøgsbehandlingerne er tilført bredspredt i foråret. Effekten falder, når de organiske gødninger tilføres ovenpå afgrøden, men der er stadig en god og stor udbytteeffekt på omkring 10 hkg pr. ha ved at bruge YaraSuna i vinterhvede.

imagenhlpn.png

 

FIGUR - Finske forsøg med YaraSuna gennemført i hvede og vårbyg 2019-2020. I 2019 blev der opnået samme effekt af YaraSuna som af konventionel mineralsk gødning i vårbyg, og i alle år giver 50 kg N pr. ha i YaraSuna merudbytte på 1-1,6 ton i forhold til udgødet, mens 100 kg N pr. ha giver 1,2-2 ton i merudbytte.

Denne information bygger på de erfaringer Yara Danmark har om produktet. Alle anbefalinger skal ses som vejledende og skal tilpasses lovgivning og lokale forhold.