Forbedret udbytte i fodermajs

Selvom udbyttet i ensilage majs er påvirket af de samme næringsstoffer som majs til modenhed skal forskellen på næringsoptag og bortførsel i de to typer afgrøder overvejes nøje når der laves en gødningsplan.

Plantenæring og udbytte i fodermajs

Kvælstof

Brug af kvælstof er vigtig for at bygge og vedligeholde en grøn bladmasse samt maksimere fotosyntesen og udbyttet.

Kalium

Fodermajs bortfører væsentligt større mængder kalium end majs til modenhed og derfor skal dette tages med i betragtning når planternes gødningsbehov vurderes.

Bor

Der er beviser på at bor øger udbyttet og stivelsesindholdet i fodermajs. Bladgødskning ved V5 eller V6 stadiet, når der er tilstrækkelig bladdække, vil forbedre udbyttet i afgrøder med manglende næringsstoffer.