Forbedring af majskernerne

Kvælstof, fosfor, kalium og bor har alle en indflydelse på antallet af majskerner og deres størrelse.

Sammenhængen mellem plantenæring og kernestørrelse samt antallet af kerner

Kvælstof

Kvælstof er essentielt for plantevæksten da dette er et af fundamenterne for proteinudviklingen. Mangel på kvælstof resulterer i små kolber med et lavt antal kerner.

Fosfor

Anvendelse på op til 65 kg P/ha giver positiv udbytterespons i forsøg på jorde med lave fosfortal. Selv på jorde med høje fosfortal er anvendelse af 8-10 kg P/ha nødvendig i startgødning.

Kalium

Kaliums responskurve viser ofte tydelig respons på anvendelse af selv store mængder kalium. Tilførsel af kalium vil i de fleste lande variere fra 100 – 200 kg K/ha. Lav tilførsel af kvælstof vil reducere optaget af kalium, hvilket igen begrænser plantens vækst. Mangel på kalium og fosfor kan føre til ufærdige majskolber, hvilket oftest ses ved kolber med manglende kerner i spidserne.

Bor

Bor er involveret i celleopbygningen og i pollendannelse og har altså en direkte effekt på majskolberne. Bormangel kan føre til ufærdige majskolber, hvor kolben vil have manglende kerner og nogle få store indimellem. Blad- eller placeringsgødskning kan hjælpe til et højere kerneudbytte.