Artikler
november 27, 2020

Vækstaktuelt 2, 2020

Af: Jens Jakob Larsen

Leder: Høsten er i hus - og vi har ny viden klar til dig!


JJL 540x300.jpg

Høsten er i hus og arbejdet med optagning af roer og kartofler samt ensilering af majs er i skrivende stund godt i gang. Det er den tid på året, hvor resultaterne af sæsonens indsats og forløbet af væksten er næsten afsluttet og påvirker de fremtidige indsatser. For langt de fleste blev arbejdet med mejetærskeren utroligt effektivt, som en direkte følge af det varme og stabile vejr, der satte ind, da afgrøderne var ved at være modnet af. Det gjorde samtidigt, at en stor del af vintersæden blev etableret hurtigt og under gode forhold i marken.

I denne udgave af Vækstaktuelt har vi blandt andet fokus på kartofler, hvor vi har besøgt landmand Peter Klausen, som dyrker både fabrikskartofler og læggekartofler. Det blev til en spændende snak om optimering af gødskningen med både makro- og mikronæringsstoffer. Vi præsenterer desuden resultater fra forsøg med YaraMila 14-3-15, som er en klorfattig NPK-gødning, der er optimeret til brug i kartofler.

Vores praktikant Peter Nielsen har fulgt vores nulparceller gennem sæsonen og  leveret viden om den aktuelle situation i marken til de, som følger med i vores nyhedsbreve. Det er der også kommet en spændende artikel ud af, som beskriver hvilke muligheder, der ligger i optimering af kvælstoftildelingen på baggrund af målingerne.

Til den kommende sæson lancerer vi YaraMila 21-3-10 PROMANGAN tilsat mangan, som er en ny variant af den velkendte NPK-gødning YaraMila 21-3-10. Manganoptag via  rødderne fordeles i hele planten og sikrer en højere manganoptagelse i dine afgrøder fra tidlig vækststart.

Dette og meget andet kan du læse mere om i dette nummer af Vækstaktuelt bl.a. praktiske erfaringer med brug af Atfarm både set fra en rådgivers og en landmands synsvinkel.

God læselyst! 

Læs Vækstaktuelt som pdf-version eller find artiklerne herunder.