Artikler
december 22, 2020

Atfarm - Præcisionsgødskning på den nemme måde

Af: Martin Seemann

Præcisionsværktøj er relevant som aldrig før, og med online satellitløsninger er det nemt for landmænd at graduere deres gødning. Atfarm er Yaras satellitbaserede tjeneste til præcisionsgødskning. Ved at bruge biomassedata på satellitfotos og omsætte dem til tildelingskort er der mulighed for store besparelser. Man kan se hvad et specifikt område af marken har brug for og derved hverken tildele for meget eller for lidt. På de næste sider fortæller en planteavlskonsulent og en driftsleder om deres erfaringer med at gødske gradueret ved brug af præcisionsværktøj. Læs også om hvordan kvælstofbehovet bestemmes, så gødningsplanen kan tilpasses til vækstsæsonen.


Atfarm - Præcisionsgødskning på den nemme måde

Yara lancerede i begyndelsen af 2020 det digitale beslutningsværktøj Atfarm og gjorde dermed Yaras unikke kvælstofmodeller tilgængelige for de danske landmænd. Atfarm er en satellitbaseret løsning, der, på basis af luftfotos, beregner et  vegetationsindeks og viser markernes varierende biomasse, der nemt omsættes til tildelingskort til brug i gødningssprederen.

En stor fortaler for præcisionsjordbrugets potentiale, er planteavlskonsulent Jens Peder Pedersen fra SAGRO, der ser en mulighed for store besparelser, både for store som små bedrifter, ved at benytte nogle af de mange præcisionsværktøjer, der er til rådighed.

”Udviklingen indenfor værktøjerne har gjort, at vi er gået fra at tænke på markniveau, til hektarniveau og helt ned til nu at tænke på kvadratmeterniveau og præcist kunne sige, hvad den enkelte kvadratmeter har behov for. Ved at anvende de værktøjer, der står til rådighed for en, kan man bedre styre markernes input, så input og output går op i en højere enhed,” fortæller han.

JP Pedersen og Anders Rahbek.jpg
Jens Peder Pedersen (th) ses her sammen med Anders Rahbek, Hammerum, som er
planteavler og også engageret i arbejdet med præcisionsjordbrug.

For Jens Peder Pedersen handler det om, at landbruget skal gøre nytte af de data, der er tilgængelige for at optimere, hvor der optimeres kan. Når landmænd tager præcisionsværktøjer i brug, kan det ændre den måde, landmanden anskuer sine marker.

”Jeg oplever, at landmænd får et øget og anderledes fokus på markdriften. De bliver f.eks. mere fokuserede på de dårlige pletter og kigger mere på, hvordan man får hele marken til at levere. Ved at graduere inputtet efter potentialet forbliver inputtet det samme, men man øger outputtet. Det vil ofte være en fordel at have rådgiveren med på råd, så man får omfordelt rigtigt.” Jens Peder Pedersen understreger, at det er vigtigt at måle, om man lykkes med sin graduering.

”Jeg har prøvet Atfarm, og det er en virkelig nem og billig løsning. Jeg sad med mobilen og lavede hele mit tildelingskort. Det tog mig under 10 minutter, og så havde jeg et kort at køre efter”

Let begyndt med Atfarm

Det behøver ikke være svært eller dyrt at komme i gang med at graduere. Selv har Jens Peder Pedersen anvendt Atfarm i sin egen produktion, og han har været imponeret over, hvor nemt og intuitivt et værktøj, det er: ”Jeg driver selv 60 hektar ved siden af jobbet som rådgiver, og jeg har ikke råd til de store automatiske præcisionsløsninger, så jeg må gøre det mere håndholdt. Jeg har prøvet Atfarm, og det er en virkelig nem og billig løsning. Jeg sad med mobilen og lavede hele mit tildelingskort med Atfarm app'en. Det tog mig under 10 minutter, og så havde jeg et kort at køre efter. Jeg doserer ved at skifte gear på baggrund af min udgangsmængde, der er tastet ind i appen,” fortæller Jens Peder Pedersen.