Artikler
november 30, 2020

Delt kvælstoftilførsel i stivelseskartofler

Af: Jens Bach Andersen

For at finde den rette kvælstofstrategi er der gennem de senere år lavet en del forsøg med delt gødskning af kartofler. Den overordnede konklusion herfra er, at der i stivelseskartofler i nogle tilfælde er et potentiale i at dele kvælstoftilførslen grundet den lange vækstsæson, mens læggekartofler som udgangspunkt skal have alt kvælstof til rådighed fra start. Dog vil et eventuelt forbud mod kemisk vækststandsning også kunne gøre delt gødskning i kartofler med kort vækstsæson aktuelt.


Delt kvælstoftilførsel i stivelseskartofler
Delt kvælstoftilførsel i stivelseskartofler

Gode merudbytter

Som gødningskilde til eftergødskning er YaraBela AXAN og YaraLiva KALKSALPETER blevet testet i landsforsøg flere gange. Konklusionen er, at når betingelserne og behovet for eftergødskning er til stede, giver begge produkter gode merudbytter.
Da man ikke kender vækståret ved lægning, anbefaler vi, at man planlægger delt gødskning i sine stivelseskartofler og tilfører omtrent 75 procent af det forventede behov ved lægning. Herefter kan man følge væksten og eventuelt bruge nitratmålinger fra bladsaften som støtteværktøj til at beslutte delt gødskning.

Art 1 figur s 11 Gødskstrat-stivel.PNG

TABEL 1 – Strategier for gødskning af stivelseskartofler
* Kvælstofbehovet ligger typisk inden for dette interval, afhængigt af sort, jordtype, dyrkningshistorie mm.
** Typisk indhold 75 % udnyttelse af N
*** Omtrentligt tidspunkt udføres efter behov og gentages efter behov

Art 1 s 11 AKV anbefaler.PNG