Artikler
november 30, 2020

Øger knoldtilvækst og udbytte

Af: Jens Bach Andersen

Rigtig mange kartoffelavlere bladgødsker i et eller andet omfang gennem vækstsæsonen. Her er YaraVita KOMBIPHOS et rigtig stærkt bud, der har givet gode merudbytter i både danske og udenlandske forsøg gennem flere år. Der er derfor god grund til at tænke YaraVita KOMBIPHOS ind i sin strategi i kartoflerne. YaraVita KOMBIPHOS har både effekt på knoldsætningen og knoldtilvæksten.


Øger knoldtilvækst og udbytte
Øger knoldtilvækst og udbytte

Øget knoldtilvækst og udbytte

Med YaraVita KOMBIPHOS kan indholdet af fosfor i bladene vedligeholdes. Så længe bladene har et tilstrækkeligt indhold af fosfor, vil de kunne forsyne knoldene og dermed bidrage til udbyttet. Dette kan sikres med jævnlig tilførsel af YaraVita KOMBIPHOS, hvorved transport af fosfor fra blade til knoldene forøges og forlænges.

Amerikanske undersøgelser har vist, at for hver dag man kan holde fosforniveauet i bladene over 0,22 procent, øges udbyttet med 0,6 ton pr. ha, jf. figur 1. Bladgødskning med YaraVita KOMBIPHOS er en oplagt vej til at fastholde et højt fosforniveau i bladene og dermed opnå denne udbytteforbedring.

I danske Landsforsøg er effekt af YaraVita KOMBIPHOS undersøgt i 2015 og 2016. I figur 2 ses resultaterne fra 2015. Begge år er der opnået gode nettomerudbytter for tilførslen af 10 liter pr. ha YaraVita KOMBIPHOS ad 3 gange (4+3+3 l/ha).

Art 1 figur 1 s 12 Højt P.PNG
FIGUR 1 - Højt P-niveau i bladene øger knoldudbyttet. Sammenhæng mellem knoldudbytte og antal dage med P-indhold over 0,22 % i toppen.

Det oplagte valg til bladgødskning

YaraVita KOMBIPHOS har markedets højeste fosforkoncentration med 192 g fosfor pr. liter og er derfor drøj og konkurrencedygtig i brug. Desuden er det formuleret på basis af fosforsyre og tilsat adjuvants  (spredeklæbemiddel). Denne formulering ligger i tråd med undersøgelser fra Københavns Universitet, der blev præsenteret til kartoffelworkshop på SEGES i december 2019.

Art 1 figur 2 si 13 merudbyt.PNG
FIGUR 2 - Merudbytte for YaraVita KOMBIPHOS. Landsforsøg 040251515, tabel
Q46. Gennemsnit af 2 forsøg i stivelseskartofler

Undersøgelserne viste, at der er forskel på, hvor godt kartofler kan optage fosfor via bladene, alt efter hvilken fosforkilde man bruger, og hvilke adjuvants man tilsætter. Her var optageligheden af produkter baseret på fosforsyre høj, og tilsætning af adjuvants forøgede optageligheden. YaraVita KOMBIPHOS har således en formulering, der sikrer bedst mulig optagelse i planterne. Produktet er blandbart med flere pesticider, men vi anbefaler altid, at man tjekker tankmix.com og eventuelt laver en prøveblanding før man blander i sprøjtetanken.
YaraVita KOMBIPHOS forhandles af DLA Agros medlemmer. På yara.dk kan du finde din nærmeste forhandler.

FAKTA OM:

YaraVita KOMBIPHOS - en bred løsning

Ud over at være en stærk og prisbillig kilde til bladgødskning med fosfor indeholder YaraVita KOMBIPHOS en række øvrige essentielle næringsstoffer, der er særligt kritiske i kartofler. Det drejer sig om:

• Kalium, der forbedrer knoldkvalitet og tørketolerance 

• Magnesium, der er essentielt for klorofylsyntesen og forøgelse af stivelsesindholdet 

• Calcium, der reducerer effekten af varmestress og styrker cellevæggene 

• Mangan, der er essentielt for fotosyntesen og plantesundhed 

• Zink, der regulerer væksten og stimulerer proteinsyntesen