Artikler
maj 02, 2018

Strategi hvis man anvender Yara N-Sensor

Det er velkendt at en tidlig tildeling med en relativ stor mængde N kan give problemer med lejesæd senere på sæsonen. Når vi anvender sensoren flytter vi rundt på kvælstoffet indenfor marken på en måde, som har vist sig at reducerer problemer med lejesæd markant. Derfor er en strategi med 80 kg N ved vækststart optimalt til at hurtigst muligt skabe en bladmasse som effektivt opfanger solens lys. For at få mulighed for at fordele kvælstoffet optimalt indenfor marken er det nødvendigt tredele gødningen for at der er tid til at forskelle indenfor marken kan nå at gøre sig gældende.


Derfor anvendes Yara N-Sensoren optimalt ved de sidste to tildelinger. Med Yara N-Sensor anvendes kvælstoffet, der hvor merudbyttet for den er størst. Ofte vil optimum i dele af marken afvige fra markens gennemsnit med måske 30-40 kg N/ha. I figur 1 er vist en scanning med Yara N-Sensor fra en mark, hvor det tydeligt ses at kun en mindre del af marken har et optimum inden for plus/minus 10 kg N/ha fra markens planlagte kvælstofmængde.

Tildelingsstrategier

I vores tildelingsstrategier anbefaler vi at man tredeler gødningen. Størrelsen af den 3. deling vurderes ud fra vækstforhold og udbytteforventninger i den aktuelle vækstsæson.

Uden husdyrgødning

Med husdyrgødning

Yara N-Sensor kan også bruges sammen med gylle. Dette er testet i et storskalaforsøg i Nordjylland, hvilket du kan læse mere om her i PDF format

Strategi baseret på den kendte norm fra Vejledning om gødnings- og harmoniregler 2015/16 plus forventet 17 % for hvede efter hvede på JB 6. 161 kg N + 17 % = 188 kg N.

På grovsandet jord bør første tildeling reduceres til 40-50 kg N for at reducere risikoen for tab ved udvaskning.