Gradueret brug af plantebeskyttelsesmidler


Der er meget der tyder på, at fordelingen af visse plantebeskyttelsesmidler bør gøres ved en metode hvor du kan justere doseringen efter afgrødens biomasse i stedet for efter jordoverfladen (ensartet).

Eksempler på anvendelse af Yara N-Sensor for plantebeskyttelsesmidler:

  • Vækstregulering
  • Svampe (såsom Septoria og meldug)
  • Nedvisning af kartofler

Bemærk!

Yara har en stor erfaring med hensyn til gødskning, men lille erfaring vedrørende plantebeskyttelse. Vi fratager os ethvert ansvar i brugen af Yara N-Sensor til at variere tildelingen af plantebeskyttelsesmidler.

Hvis du vil læse mere om sensor og planteværn, se følgende side fra SEGES: https://www.landbrugsinfo.dk/