Artikler
oktober 12, 2018

Intelligent N-tildeling på Halsted Kloster

Af: Erik Kjærgaard Christensen, journalist

På Lolland satser Halsted Kloster stærkt på præcisionsgødskning med Yara N-Sensor på taget af traktoren og en helt ny 36 meter spreder.


Halsted Kloster Gods

Halsted Kloster  på Lolland anskaffede i begyndelsen af maj en Yara N-Sensor, og den kom hurtigt i anvendelse i forbindelse med den sidste N-tildeling til vinterhvede. 

Yara N-Sensor arbejder på baggrund af ikke mindre end 20 års testede algoritmer. Udstyret arbejder således på en meget solid datamæssig baggrund, som hele tiden opdateres.

Formålet med at anskaffe en N-Sensor er at optimere gødskningen via en mere intelligent, gradueret gødningstildeling, forklarer Henrik Severin

 

Henrik Severin er partner i Agrocom.dk og ekstern rådgiver for det lollandske gods, hvor der drives et markbrug på 900 hektar.

Han føjer til, at når valget faldt på en Yara N-Sensor, er det fordi, at den gør det muligt at præcisionsgødske ud fra afgrødens øjeblikkelige tilstand og behov - uden først at skulle til at bearbejde data fra eksempelvis en satellit.  

Solid datamæssig baggrund

- Det har også spillet ind, at Yara N-Sensoren har været på markedet i en årrække og arbejder på baggrund af ikke mindre end 20 års testede algoritmer. Udstyret arbejder således på en meget solid datamæssig baggrund, som hele tiden opdateres, påpeger Henrik Severin. - Målet er at opnå de højest mulige udbytter af en mere ensartet kvalitet indenfor de gældende N-normer, siger han. Halsted Kloster valgte den mest avancerede version af sensoren, nemlig Yara N-Sensor ALS, der - i modsætning til Classic-versionen - også kan arbejde i mørke.

N-sensoren er monteret på taget af den traktor, der kører med gødningssprederen. Herfra måler den med infrarøde kameraer afgrødens evne til at reflektere lys i bestemte bølgelængder og kortlægger herved afgrødens N-status.
På denne måde opnås et meget detaljeret billede af afgrødens N-behov - meter for meter. N-sensoren sender løbende måleresultaterne videre til gødningssprederen, der hele tiden tilpasser tildelingen efter behovet lige præcist der, hvor der køres.
En af de første marker på Halsted Kloster, hvor den nye Yara N-Sensor ALS blev anvendt, var en 22 hektar stor vinterhvedemark, hvor der blev tildelt en fast gødning YaraBela AXAN med 27 procent N.

Alex Eggertsen

Fra tre til 111 kg N pr. hektar

På den tilhørende terminals touchskærm i traktorens førerkabine blev der indtastet en ønsket gennemsnitlig N-tildeling på 55 kg pr. hektar. Alt efter behovet forskellige steder i marken blev der tildelt lige fra tre kg N pr. hektar til 111 kg N pr. hektar. Gennemsnitligt blev der tildelt 54 kg N pr. hektar.  Henrik Severin peger på flere sidegevinster ved at præcisionsgødske på denne måde. - Når marken gødskes optimalt på denne måde, undgår man overgødskning og lejesæd, hvilket igen er med til at øge høstkapaciteten. I Sverige, hvor man er længere fremme med præcisionsgødskning, har man påvist en lavere udvaskning af plantenæringsstoffer, siger han. - Min forventning er, at Yara N-Sensoren vil blive en god investering. I fremtiden vil den eksempelvis også kunne anvendes i forbindelse med vækstregulering i frøgræs, som også vil kunne optimeres med dette udstyr, lyder det fra Henrik Severin.

Ser store perspektiver

Daglig leder på Halsted Kloster, Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs, der er gift med godsets ejer, Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs, ser også store perspektiver i anvendelsen af N-Sensor. - Det bliver spændende at se resultaterne ved anvendelse af Yara N-Sensor. Jeg er aktiv i en gruppe her på Lolland, hvor vi er gået ind i debatten om målrettet gødskning og andre initiativer, der kan optimere driften og samtidig tage mest muligt hensyn til miljøet, fortæller Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs.

Ideen er jo, at afgrøderne så at sige skal ”spise op”, så udvaskningen til miljøet kan reduceres til det mindst mulige, siger hun.

Pakkeløsning

Yara tilbyder N-sensoren som en pakkeløsning. Pakkeløsningen indebærer montering af udstyret, et årligt teknikerbesøg, et årligt besøg af en agronom som hjælp til datahåndtering, et årligt kursus i gødskningsstrategier og anvendelse af Yara N-Sensor samt deltagelse i en ERFA-gruppe. Samtidig er Halsted Kloster Yara N-Sensor Ambassadør og udfører storskalaforsøg.

Halsted Kloster

Vil du gerne vide mere om Halsted Kloster? Besøg deres hjemmeside her.