Sådan fungerer Yara N-Sensoren

Yara N - Sensor® måler afgrødens tæthed (biomasse)

Kortet er et Yara N-Sensor kort fra en hvedemark i 2015 som viser afgrødens tæthed (biomasse) Der er en meget stærk sammenhæng mellem indholdet af kvælstof og afgrøde farve (klorofyl indhold i bladene) afgrøde. Biomasse måling er et udtryk for hvor kraftig afgrøden er på scanningstidspunktet – jo højere biomasse index jo kraftigere afgrøde.

Variationen i denne mark følger i dette tilfælde jordtype og Rt. Den nordlige del af marken har et meget højt lerindhold og lavt Rt. Afgrøden har derfor dårlig adgang til kvælstof og man ser ofte, at de lavtliggende områder er mørkere i farven, fordi der har er en forskydning af organisk kvælstof til disse områder. Som det kan ses i det sydlige område af marken.

Yara N-Sensor® udarbejder et tildelingskort (kg N/ha)

Baseret på målinger af koncentrationen af klorofyl og afgrøden tæthed, beregner Yara N-Sensor hvordan gødningen vil blive omfordelt for at optimere udbyttet og minimere risikoen for lejesæd i afgrøden. Kortet viser den anbefalede tildeling af kg N pr ha i forskellige steder af marken. Jo mørkere farve, jo mere kvælstof pr. ha. Den nordlige del af marken har generelt fået mest kvælstof.

Det var den del, hvor afgrøden var mindre tæt.. I den sydlige del af marken er gødningen flyttet fra området (da jorden har frigivet mere kvælstof) til de områder hvor afgrøden mangler kvælstof.