Artikler
november 11, 2021

Faglige og økonomiske gevinster gør Atfarm attraktiv

Af: Jens Bach Andersen, Yara

Yaras satellitbaserede værktøj til gradueret gødningstildeling - Atfarm - har nu været på det danske marked i to vækstsæsoner. Det betyder, at vi har kunnet opsamle en god del erfaringer fra brugere, både på landmands- og konsulentniveau. Disse erfaringer vil blive brugt i den videre udvikling af programmet, så funktionalitet og brugervenlighed hele tiden optimeres og forbedres. I denne artikel giver vi en generel introduktion til programmet og ser lidt på økonomien i Atfarm.


Atfarm bruger fotos fra ESA Sentinel 2 satellitter til at danne biomassekort. Fotos opdateres hver 3. dag, forudsat det er skyfrit. Biomassekortet giver dig et indblik i tætheden af dine afgrøder og gør det muligt at følge væksten mark for mark. Du kan derfor både løbende holde øje med problemområder inden for marken, men også få et generelt overblik over markens vækst.

Ud fra variationerne i biomassekortet kan Atfarm danne en fil til at graduere din gødningstildeling på marken. Denne fil udlæses og er klar til at anvende direkte i din gødningsspreder. Tildelingsfilen er baseret på Yara N-Sensorens velkendte algoritme og sikrer dig det bedst mulige resultat i dine marker. I Atfarm-appen er der også mulighed for dataopsamling fra Yara N-Tester BT og billedanalyse. Det betyder, at alle Yaras digitale løsninger til landbruget er samlet i ét program, hvilket har øget overskueligheden og brugervenligheden. 

”Du kan invitere din rådgiver ind i Atfarm og få sparring
til den optimale gødskningsstrategi”

Troels Juel, planteavlsrådgiver, TJ Planteavl

 

Økonomien i Atfarm

Den økonomiske gevinst, man kan opnå ved at graduere gødningstildelingen, er meget afhængig af variationen i jordbund og afgrødesammensætningen. Jo mere jordbunden varierer indenfor den enkelte mark, jo større gevinst vil der alt andet lige være ved graduering. Ligeledes vil gevinsten være større i afgrøder med højt behov for tilførsel af kvælstof i vækstsæsonen, da det giver en større pulje til omfordeling.

I projektet ”Future Cropping” blev der fundet en gevinst på op til 200 kr. pr. ha ved omfordeling indenfor marken og en tilsvarende gevinst ved omfordeling mellem marker. Desuden blev der udregnet en reduktion i kvælstofudvaskning på 1 - 4 kg N pr. ha.

Disse tal stemmer godt overens med de erfaringer, der er gjort med Yara N-Sensor over de sidste 25 år. Med en pris på 1.495 kr. i årligt abonnement for Atfarm og 2.950 kr. årligt for Atfarm inkl. Yara N-tester BT, kan investeringen altså betale sig, så snart arealet til graduering overstiger 15 - 20 ha. Via dette link kan du afprøve en kalkulator, hvor du kan indtaste specifikke oplysninger om jordbundsvariation og areal for din bedrift og herudfra få et overslag over din gevinst ved investering i Atfarm.

”Atfarm har en rigtig stærk brugervenlighed.
Det er nemt og enkelt at lave kort og rette dem til og
filerne overføres problemfrit til sprederen. Desuden
er prisen på Atfarm meget attraktiv”

Troels Juel, planteavlsrådgiver

De opnåede besparelser og reduktionen i kvælstofudvaskning har betydet, at brugen af gradueret gødskning er blevet anerkendt som et alternativ til efterafgrøder, så man nu kan erstatte 1 ha efterafgrøder med 11 ha, der gødskes gradueret. Denne ordning er i høj grad en blåstempling af konceptet, og vi forventer stor interesse for Atfarm i vækstsæsonen 2021 - 2022.

imageotfq.png

 

Brugervenligt program

Troels Juel er privat planteavlsrådgiver i det vestjyske og driver desuden et planteavlsbrug på 80 ha med hvede, fremavlsbyg og frøgræs. Til ejendommen hører også produktion af 410.000 slagtekyllinger.

I foråret 2021 har Troels Juel arbejdet intensivt med gradueret gødskning og afprøvet flere forskellige løsninger.

Atfarm har en rigtig stærk brugervenlighed. Det er nemt og enkelt at lave kort og rette dem til, og filerne overføres problemfrit til sprederen. Desuden er prisen på Atfarm meget attraktiv, hvilket giver programmet en naturlig fordel som landmandsværktøj. Som konsulent skal man lige lære, hvordan samspillet mellem konsulent og landmand fungerer i Atfarm, men det virker fint at blive inviteret ind på de enkelte landmænds bedrifter og sparre med dem via Atfarm”, siger Troels Juel og fortsætter:

”Som landmand har jeg i år især oplevet gevinst i frøgræs, hvor en graduering af anden gødningstildeling, ud fra tidlige satellitfotos taget 16. marts, gav synligt mere jævne og ensartede marker. I hveden blev vi forstyrret af de mange overskyede dage i maj og fik generelt for lidt ud af det.

Hvis jeg ser på graduering af gødskning som konsulent, ligger gevinsten hos mine kunder i år hovedsageligt i de efterafgrøder, vi har sparet. Gradueret gødskning er helt sikkert kommet for at blive. Lovgivningen om efterafgrøder vil sikre en basisefterspørgsel, men der er også store faglige gevinster at hente, især i vintersæden. Jeg forudser, at graduering vinder mere og mere indpas, efterhånden som programmerne og algoritmerne bliver udbygget og verificeret, og brugervenligheden øges”, slutter Troels Juel.

”Som landmand har jeg i år især oplevet
gevinst i frøgræs, hvor en graduering ... gav
synligt mere jævne og ensartede marker”

Troels Juel, planteavlsrådgiver, TJ Planteavl

 

Faglige og økonomiske gevinster gør Atfarm attraktiv

Rolf Jeppesen er rådgiver i planteavls-, svine- og minkbedrifter og bruger en stor del af sommeren på marktilsyn, med rådgivning om planteværn på et praktisk udførligt niveau. Siden 2016 har Rolf Jeppesen været medejer af PlanteavlsKonsulenten ApS. Han har arbejdet med gradueret gødskning og planteværn i flere år.

”Jeg oplever helt klart en stigende interesse, der primært skyldes muligheden for at spare efterafgrøder. Jeg tror dog, at de faglige og økonomiske gevinster vil betyde, at landmændene hurtigt kommer til at vægte dem højere end de sparede efterafgrøder, når vi får dem synliggjort. På den måde kan det godt være, at brugen og igangsætningen er regeldrevet, men det er de faglige gevinster, der skal sikre succesen på lang sigt”, siger Rolf Jeppesen. I foråret 2021 har han testet og brugt Atfarm og opsamlet mange erfaringer.

image2rt2f.png

 

Fordele ved Atfarm

Atfarm er nemt og enkelt af bruge. Det er nemt at oprette marker, danne tildelingskort og eksportere dem. Jeg er især glad for den brugervenlige opsætning med fotos i bunden af skærmen, hvor det er nemt at gå tilbage i tiden og overvåge udviklingen på de enkelte marker. Desuden er Atfarm god til at bevare historikken. Det er nemt at finde tilbage til tidligere kort. Endelig gør prisen, at Atfarm helt naturligt bliver attraktivt som
gradueringsværktøj”

Rolf Jeppesen, Planteavlsrådgiver, PlanteavlsKonsulenten ApS