Artikler
april 22, 2021

Teknologisk frontløber med øje for bundlinje og biodiversitet

Af: Anja Pedersen, journalist

Hvad er opskriften på en veldrevet planteavlsbedrift, hvor højeffektivt markbrug går hånd i hånd med et kompromisløst dyre- og miljøhensyn? Hans Sørensen, der driver Kærbygård på Østfyn, er ikke i tvivl: For den nykårede FremtidensLandmand 2021 i kategorien Teknologi har svaret været systematisk integrering af IT-baserede beslutningsværktøjer i den daglige drift.


At der stilles voksende krav til den moderne landmands viden om alt fra kvælstof til maskinbetjening, er noget, som Hans Sørensen kan skrive under på. Med udgangspunkt i kategorien Teknologi er han for nylig blevet kåret som FremtidensLandmand 2021 – en pris, der uddeles af LandbrugsMedierne og SEGES og sponsoreres af bl.a. Yara med det formål at hylde visionære og anderledes tænkende landmænd. 

Sammen med sin hustru er Hans Sørensen tredjegenerations-ejer af Kærbygård, der er beliggende nær Kerteminde. Selv beskriver han stedet som et moderne landbrug, hvor effektivt jordbrug går hånd i hånd med naturpleje og dyretrivsel. Bedriften råder over 540 ha, som omfatter agerjord med hvede og raps samt specialafgrøder som græs- og havefrø. Dertil kommer udlejning af hestebokse og tilhørende ridehal. På bedriften produceres endvidere 14.000 slagtesvin. 

 

Teknik i alle arbejdsgange

På Kærbygård arbejder man på at være blandt de 25 % mest veldrevne gårde i Danmark. En ambitiøs målsætning, der er funderet i ønsket om at opnå et maksimalt planteavlsudbytte med en minimal indsats – uden at det påvirker levevilkårene for det lokale fugle- og dyrevildt. Netop i den forbindelse spiller brugen af teknologi en central rolle. Systematisk anvendelse af præcisionsudstyr er nemlig nøglen til et velfungerende landbrug, der formår at omfavne både udbytte og miljøfokus. 

”Her på gården er de tekniske redskaber ikke bare noget, der sidder på traktoren. Tværtimod prøver vi så vidt muligt at indarbejde præcisionsudstyr i alle vores arbejdsgange – fra vi sår, til vi gødsker og sprøjter. Vi går systematisk til værks, og derfor er planlægning en væsentlig faktor i forhold til at opnå den fulde effekt af de intelligente løsninger”. 

”Gødningenskvalitet har storbetydning,
hvisder skal høsteset fuldt udbytteaf
indsatsen med præcisionsjordbrug”.

Det fortæller Hans Sørensen om bedriftens anvendelse af teknologi, der bl.a. tager udgangspunkt i Yaras præcisionsgødskningsværktøj Atfarm. Den satellitbaserede tjeneste illustrerer markernes varierende biomasse ved hjælp af satellitfotos. På den måde skaber Atfarm et let anvendeligt datagrundlag, der via algoritmer baseret på N-Sensor-teknologien omregnes til et tildelingskort for gødningsspredningen.
Overblikket bliver med andre ord optimalt, da det hele tiden er muligt at justere tildelingen med udgangspunkt i en nøje overvåget mark.

”Jeg udformer altid tildelingskortene baseret på satellitbillederne, hvilket sikrer en ideel udnyttelse af gødningen de helt rigtige steder. Takket være GPS undgår vi f.eks. at sprede gødning ud i hegnet. Vores forbrug af bl.a. stråforkorter er mindsket kraftigt, da graduering af kvælstof reducerer mængden af lejesæd. Ligeledes satser vi på fremover at minimere forbruget af ukrudtsbekæmpelse. Gennem den systematiske graduering af samtlige input til alle afgrøder opnår vi en jævn og ensartet mark samtidig med, at vi har udsigt til et rigtig fornuftigt output”. Sådan beskriver Hans Sørensen Atfarm, der udgør et centralt planlægningsværktøj for ham selv og hans medarbejdere.

Specialdesignede gødningsløsninger

Hans Sørensen understreger samtidig, at den fortjeneste, som Kærbygård høster gennem brugen af teknologisk udstyr, bliver hjulpet godt på vej af specialdesignede gødningsløsninger, som er optimeret og tilpasset afgrødernes behov.

Gødningens kvalitet har således stor betydning, hvis der skal høstes et fuldt udbytte af indsatsen med præcisionsjordbrug. Du opnår nemlig ikke en jævn spredning, hvis produkterne ikke leverer optimalt på en række parametre, forklarer Hans Sørensen. Selv arbejder han målrettet på at tildele den mest hensigtsmæssige næring til jorden.

For at sikre et optimalt spredebillede og dermed opnå en jævn spredning laver han altid udførlige og systematiske spredetests. Forud for dette sikrer han sig, at gødningen har den rette kvalitet og holder, hvad den lover. I den forbindelse testes indholdet med blik for bl.a. kornstørrelsesfordelingen og kornenes styrke. Dertil kommer nøje afstemte gødningsplaner, der udarbejdes med support fra planteavlskonsulenter.

”Man kommer langt med intelligent brug af den rette teknologi. Det kan dog ikke stå alene, og vil du opnå den størst mulige merværdi, er gødningskvaliteten ikke til at komme uden om. Alt lige fra kornstørrelse og sorteringskrav til sprede- og gradueringsevne skal derfor understøtte lige nøjagtig dine behov og give de bedst mulige betingelser for dine afgrøder”.

”Her på gården er de tekniske redskaber ikke bare noget,
der sidder på traktoren.
Tværtimod prøver vi så vidt muligt at indarbejde
præcisionsudstyr i alle vores arbejdsgange”.

 

Kvalitetsløsninger garanterer klimahensyn

For at sikre en optimal tilførsel af næringsstoffer udgør Yaras produkter et fast element på Kærbygård. Her gødskes især kålfrø med den fosforstærke YaraMila STARTER, der er udviklet til at skabe den bedst mulige vækststart. Med sin sammensætning af næringsstoffer er YaraMila 21-4-10 perfekt til bl.a. vårbyg og spinatfrø.
NPK-løsningerne suppleres med det ammonium- og nitratbaserede NS-produkt YaraBela AXAN, der fremmer en jævn og solid vækst. At det rette produktvalg minimerer udbyttetab, er ikke bare noget, der løfter bundlinjen. Der kan nemlig
hentes store miljømæssige gevinster ved at anvende kvalitetsløsninger, som både forhindrer over- og undergødskning. Netop fokus på biodiversitet og naturpleje har længe spillet en central rolle på Kærbygård, hvor alt fra blomsterhegn til vildtstriber skaber optimale være- og ynglesteder for det lokale dyrevildt. Den grønne tankegang har derfor stor betydning for gårdens valg af produkter, der ikke må belaste jorden mere end allerhøjest nødvendigt. En filosofi, der ifølge Hans Sørensen gavner både pengepungen og samvittigheden:

”Vil du opnå en markdrift, der er lige dele profitabel og bæredygtig, så er præcis og ensartet spredning ikke til at komme uden om. På den måde er du nemlig sikret det størst mulige udbytte fra hele marken, uden at du bruger mere gødning end højest nødvendigt. Her understøtter Yaras samgranulerede gødninger på bedste vis vores ambitioner om et landbrug, hvor effektiv og profitabel planteavl ikke sker på bekostning af hensynet til dyr og natur”, siger han og fortsætter:

”Kombineret med et beslutningsværktøj som Atfarm, så er vejen banet for en optimal kvælstofudnyttelse med en udvaskning og et klimaaftryk, der holdes på et minimum. I det hele taget har vores fokus på teknologi bidraget væsentligt til at reducere den miljømæssige belastning”. Sådan lyder det fra Hans Sørensen, der samtidig lægger vægt på, at Yaras gødninger er produceret under forhold, som sikrer et minimalt aftryk på miljø og klima.

 

Kræver ingen særlige IT-evner

De fleste landmænd er klar over, at det kræver den rette knowhow at drive et lukrativt præcisionslandbrug. Ifølge en dugfrisk undersøgelse fra Danmarks Statistik spiller viden og indsigt i alt fra maskiner til beslutningsværktøjer således en rolle, hvis du vil høste det fulde udbytte af en avanceret og højteknologisk markdrift. Alligevel er Hans Sørensen ikke bleg for at opfordre sine landmandskolleger til at kaste sig ud i teknologiens muligheder.
”Du behøver absolut ikke være edb-nørd for at tage IT-springet. Det gælder om at starte i det små og prøve sig frem, og de fleste vil nok opdage, at det er lettere, end de troede. Faktisk er det en overraskende enkel måde at tilrettelægge arbejdsdagen på. Et system som Atfarm er utrolig nemt at sætte sig ind i, da det er tilpas intuitivt og brugervenligt til, at alle kan være med. Supplerer du indsatsen med en rådgiver, der kan supportere med specialviden om alt fra næringsstoffer til maskinbetjening, er du rigtig godt på vej,” siger han og fortsætter:

”Samtidig skal man ikke glemme, at teknologien aldrig må stå i vejen for det gode landmandskab. Behovet for alle de basale fagkundskaber er nemlig det samme som altid. Pointen med IT-værktøjer er derfor, at de ikke skal komplicere dagligdagen, men derimod understøtte den ved at skabe smidigere og mere effektive arbejdsgange”