Artikler
juni 06, 2023

Atfarm - unik til gradueret sengødskning af kartofler

Atfarm kan se nuancer i markens vækst langt ind i sæsonen og er derfor helt suveræn til graduering på tidspunkter, hvor andre programmer ingen forskelle kan se.


I figur 1 ses en mark med stivelseskartofler fotograferet medio juli. Til venstre er marken analyseret med NDVI og her ses ingen forskelle i biomasse. Til højre er marken analyseret med Atfarm. Her ses tydelige forskelle i vækst, som giver Atfarm et grundlag at graduere ud fra i situationer, hvor andre programmer må give op. Dermed er Atfarm det oplagte værktøj til graduering i kartofler.

FIGUR 1 - Mark med stivelseskartofler
fotograferet medio juli 2022. Til venstre
ses NDVI index. Til højre ses Atfarms
index. Det er tydeligt, at Atfarm giver
mulighed for at opdage nuancer i vækst
og dermed graduere gødning, mens NDVI
ingen forskel registrerer.
Sengødskning af stivelseskartofler praktiseres i stor stil over hele landet, men hidtil har man manglet et godt værktøj til graduering af denne sengødskning.
Med den unikke algoritme i Yaras satellitbaserede præcisionsværktøj Atfarm, er det nu muligt at graduere også den sene gødskning af kartoflerne.


Økonomien i sengødskning

Der er udført talrige Landsforsøg med sengødskning af kartofler gennem tiden. Udbytterespons varierer meget, og det kan ikke siges, at sengødskning giver garanti for øgede udbytter. En strategi med sengødskning giver til gengæld altid værdi i form af en mere fleksibel plan, hvor man langt bedre kan tage højde for det enkelte års vækstbetingelser og tilpasse sin gødskning efter det. Ligeledes giver strategier med sengødskning større mulighed for omfordeling af kvælstof mellem marker, og især inden for den enkelte mark, som vist i figur 1.

De seneste forsøg med sengødskning viser meget godt variationen i merudbytterne. I tabel 1 og 2 er vist resultater i hhv. proceskartofler og stivelseskartofler, hvor man har gemt ca. 30 % af planlagt gødningsmængde til juni/juli.

Resultaterne er ikke signifikante, og i gennemsnit går forsøgene omtrent i nul. Man skal blot huske, at der i disse forsøg ikke er udført graduering af sengødskningen, samt at strategier uden sengødskning afskærer muligheden for at justere efter vækstbetingelserne i sæsonen og forskelle i mineraliseringen mellem marker.

imageb9lha.png
TABEL 1 - 3 Landsforsøg 2020-2022, fra Landsforsøgene 2022 side 302.

 

image5xnnn.png
TABEL 2 - 8 Landsforsøg på 2 lokaliteter 2020-2022, fra Landsforsøgene 2022 side 301.