Næringsstoffernes rolle i havre

Havrens næringsbehov varierer gennem vækstsæsonen og plantens vækst. Her kan du se de forskellige næringsstoffers rolle i vækststadierne: etablering, buskning, forlængelse af stængelen og faneblad og kernefyldning.

Etablering

 •  Kvælstof for tidlig vækst.
 • Fosfor til at forsyne energi til den tidlige vækst og udvikling - især for rødderne.
 • Mangan for dens rolle i strukturen af fotosyntetiske proteiner og ensymer.
 • Zink for ensym reaktion, tidlig vækst og styrke.


Buskning

 • Kvælstof til bladenes udvikling og størrelse, hvilket øger antallet af blade per plante.
 • Mangan for dens rolle i strukturen af fotosyntetiske proteiner og ensymer.


Forlængelse af stængelen

 • Kvælstof for store blade, hurtig vækst og udvikling.
 • Fosfor til at forsyne energi til til vækst og udvikling.
 • Kalium til plantens vandregulering og struktur.
 • Svovl for udbytte og kvalitetsforbedringer.
 • Mangan for dets rolle i strukturen af fotosyntetiske proteiner og ensymer.
 • Zink for ensym reaktioner, kvælstof metabolisme og protein syntese.
 • Kobber for ensym aktivitet, klorofyl produktion og sæd produktion.


Faneblad og kernefyldning

 • Kvælstof for højere udbytte gennem blad varighed, overlevende korn, kornstørrelse og proteinindhold.
 • Magnesium for de grønne blades varighed.
 • Fosfor for ommobilisering af tørstof hvilket skaber højere udbytte.
 • Bor til pollens levedygtighed.
 • Zink til kornets proteiner.