Havrens vækst og udvikling

Havre gennemgår tre særskilte faser når den udvikler sig fra såning til høst. Disse kan beskrives som: Fremspiring og buskning, strækning, indlejringsfasen.

Fremspiring og buskning

Etableringsfasen starter fra såningen og fortsætter til stænglen begynder at forlænges. I denne periode dannes grundlaget for sideskud og plantens primære rødder samt bladmasse. De vigtige dele som giver udbyttet (antallet af aks og kerner og planter pr kvadratmeter) bestemmes i slutningen af denne peride. Vækstens fart vil afhænge af omgivelserne og kolde dage vil resultere i langsom vækst. For vårhavre vil denne periode gå hurtigere, da dagene er lysere og temperaturene stigende.

Strækning

Strækningsfasen starter fra det første bladfæste er synligt til blomstring. Dette er en kritisk vækstperiode da udbyttegivende blade, de dybe rødder, frugtbarheden og reserver i stængelen udvikler sig. Bladmassen vil være fuldent og klar til at opfange 95% af den phytosentetisk aktiv stråling (PAR). Væksten sker meget hurtig i denne periode, hvilket stiller krav til det daglige næringsstofbehov. Fasen kaldes også den store vækstperiode på engelsk ”The Grand Growth Phase” og på tysk ”Der grosse periode”.

Indlejringsfasen

Indlejringsperioden starter efter blomstringen og varer til og med kernefyldning og modning. I denne periode vil de kritiske udbyttekomponenter såsom  kerner /m2 og kernernes vægt blive afgjort. Fanebladets sundhed og dets kvælstofniveau skal opretholdes da det vil bidrage med op til 70% af de kulhydrater som ender i kernen.

Vinterhavrens vækst og udvikling

Havres vækstfaser

Havres udvikling kan beskrives mere detaljeret gennem vækststadier.Vækststadierne kan bruges til at fremme timingen i gødningsanvendelsen. For eksempel vil virkningskraften af sprøjtemidler og vækstregulatorer blive optimeret når de benyttes i de rigtige vækststadier. Yderligere gødningsanvendelse under vækstsæsonen er også ofte sammenhængende med bestemte vækststadier. En af de meget brugte skalaer til beskrivelse af de forskellige stadier er Zadoks skalaen.