Havre - Balanceret gødskning

En måde at fastholde jordens næringsstatus er at beregne de næringsstoffer som fjernes i det høstede korn og derefter sikre at disse næringsstoffer erstattes i rotationscyklussen. Tabellen kan bruges som en guide, men mere præcise målinger kan opnås ved laboratorieanalyser af det høstede korn.

Med det omfattende rodnet som havren har, er den mere effektiv til at optage næringsstoffer fra jorden end andre kornsorter. Havren optager dog ikke ikke større mængder næring end andre kornsorter som f.eks hvede eller byg. Kvælstofanvendelse har en væsentlig påvirkning på havrens indhold af kvælstof, som ligger på mellem 1,9% og 2,6%. Derfor indeholder tørstoffet 19-26 kg/N pr. ton tørstof. Mængden af andre næringsstoffer varierer fra få kilo til få gram pr. ton tørstof.

Mængde næringsstoffer i kerner og strå for havre (kg/ton DM)